Skådespel har vi – får vi bröd?

Det är ett spel med stora insatser som har pågått inför och under regeringen Marins förhandlingar om budgetramarna. Det är inte förvånande att Centern spelar mest och fulast.

Ursprungligen var det meningen att kommunalvalet skulle vara avklarat då det var dags för regeringens halvtidsöversyn. Det var ett arrangemang som föranledde ironiska kommentarer. Men som känt blev det inget kommunalval i april och följaktligen är det fem partier i valarbete som ska spika fast politiken och framför allt de offentliga finanserna för de två sista åren av den här valperioden.
ANDRA LÄSER