Helsingforsbarn får veganmat på dagis

Tjugo daghem i Helsingfors ska erbjuda veganmat under ett års tid. Det blev en känslomässig debatt om allt från näringslära till rättvisa i stadsfullmäktige på onsdagskvällen.

Emma Kari tycker att alla barn ska ha rätt till ett varmt mål mat på daghemmet.
– Som det är nu får inte alla barn varm mat på dagis. Det är inte hållbart, säger Emma Kari (Gröna) som är fullmäktigeledamot och ordförande för barnomsorgsnämnden i Helsingfors.
Fullmäktige i Helsingfors godkände förslaget om att testa veganmat i tjugo daghem i ett års tid. Diskussionen har förts i flera år alltsedan fullmäktigeledamot Leo Stranius lämnade in en motion om vegankost 2014. Det blev en livlig debatt om veganmaten på onsdagskvällen.
Åsikterna gick isär. Förespråkarna menade att varje barn har rätt till varm mat på daghemmet, de som opponerade sig tyckte att försöket blir för dyrt i krassa ekonomiska tider.
Under den livliga debatten tyckte vissa kritiker att föräldrarnas etiska övertygelser inte ska gå ut över den stora massan i form av högre utgifter, andra att vegansk kost är rent utav skadlig och leder till vitaminbrist. Förespråkarna talade om hälsa, hållbar utveckling och det globala hot som klimatuppvärmningen innebär, men framför allt om jämlikhet.
– Allt fler väljer vegankost, vill vi vara föregångare och svara på efterfrågan nu, eller vill vi komma på efterkälken och göra det om några år, sade minister Paavo Arhinmäki (VF) under mötet.

Det sparas i allt

Fullmäktigeledamot Marcus Rantala (SFP) hör till dem som inte förespråkade försöket. Han förstår föräldrarna som vill att deras barn ska få äta veganmat på daghemmet, men anser att tilläggskostnaderna blir för höga. Dagismaten kostar nu kring sju euro per barn per dag, och för veganer skulle det bli cirka fyra euro dyrare.
– Vi letar med ljus och lykta efter var det går att spara, enheter slås samman och det dras ner på undervisningen. I det sammanhanget blir kostnaderna för veganmaten för höga.

Förr inga problem

Emma Kari är nöjd över att det finns vilja att ta reda på vilka de verkliga kostnaderna för att bjuda på veganmat är i stället för att lita på generiska kalkyleringar. Förr fick alla som ville veganmat på dagis, säger hon, men situationen förändrades då Palmia tog över i daghemsköken som förr sköttes av socialservicen.
– Då sades det att ingenting förändras, men mycket gjorde det, säger Kari.
Många av de nya riktlinjerna togs tillbaka, men inte alla. I dag är de som äter veganmat beroende av matsäck hemifrån, säger Kari, eller så uppmanas de att söka sig till privata daghem där veganmat serveras.
– Förr var detta över huvud taget inget problem, alla barn fick mat på dagis oberoende av etiska eller religiösa övertygelser.
Hon säger att åsikterna mot vegankost i stor utsträckning grundar sig på föråldrade uppfattningar om hurdan mat ett barn behöver.
– Näringsmässigt finns inga hinder.

"Alla summor under lupp"

Marcus Rantala säger att det handlar om att noga hushålla med stadens pengar – det bråkas om alla summor. Även om barnen som äter veganskt inte är särskilt många skulle maten kosta uppskattningsvis 130 000 euro per år – krasst sett räcker samma summa till för att anställa några skolassistenter.
– Nu är alla summor under lupp.
I dagens läge är den vegetariska maten på dagis helt fri från animaliska produkter som mjölk och ägg några dagar i veckan, de andra dagarna får barnen som äter veganskt matsäck hemifrån. Det är enligt Rantala ett fungerande system.
– Kontakten mellan hem och dagis fungerar bra, man har följt med näringsintaget.

ANDRA LÄSER