Orpo om metropolens särlösning: "Valfrihet skrotar ändå gammalt tänk"

Vilken vårdmodell som ska gälla i huvudstadsregionen klarnar inom kort, lovar Samlingspartiets ordförande, finansminister Petteri Orpo. Men han säger att hela det nuvarande sättet att tänka ändå försvinner i och med valfriheten.

Ordstriden utagerad. Petteri Orpo sade under Samlingspartiets fullmäktige signalerat att Sannfinländarna måste utreda kopplingar till högerextremism, vilket fick Timo Soini att be Orpo ägna sig åt sina egna ärenden. Enligt Orpo är det utagerat.
27.09.2016 17:12 UPPDATERAD 27.09.2016 17:19
Petteri Orpo kommenterade bland annat huvudstadsregionens särlösningar i landskapsreformen då han träffade Politiska journalisters förening.
Städerna i huvudstadsregionen – Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla, har föreslagit en lösning där huvudstadsregionen får egna befogenheter att bilda ett område som producerar tjänster.
Särlösningen har mött kritik i andra regioner.
Hur huvudstadsregionens lösningar kommer att se ut i praktiken kommenterar han inte än, men enligt Orpo är åtminstone arbetskraftstjänster, näringstjänster och invandring sådana frågor som passar för stadscentra att hålla på sitt bord, inte minst huvudstadsregionen.
– Det är en naturlig helhet som kan passa. Metropolen ska ha en stark roll i att anordna den servicen. När det gäller vården i Nyland finns det däremot större utmaningar, säger Orpo, som utlovar ett regeringsbeslut om huvudstadsregionens roll "inom den närmaste framtiden".
Metropolstäderna har också velat ha en producentroll inom den primära social- och hälsovården, men Orpo vänder frågan på högkant.
– Valfriheten som vi beslutat om kommer att skrota det nuvarande tänkandet kring anordnandet att primärvården i vilket fall som helst, särskilt i huvudstadsregionen är utbudet kommer att vara stort. Att du fundera på om primärvården produceras av kommunen eller av landskapet är en fråga som knappast är relevant i framtiden, säger Orpo.

"En egen värld"

Den pågående veckan är slutsträcka för arbetsmarknadsparterna att göra den hemläxa som regeringen gett. Det handlar om sysselsättningspaketet, och närmare den del som består av hur arbetslöshetsstödet ska ändras.
Tidigare har en trappstegsmodell varit på bordet, där dagpenningen kan vara mindre eller större beroende på ens deltagande i sysselsättande åtgärder.
På tisdagen sade ändå STTK:s ordförande Antti Palola till tidningen Karjalainen att en sådan lösning inte kommer på fråga.
Orpo säger att han alltjämt förväntar sig ett förslag på fredag.
– Regeringen vill ha en beräknad effekt på 8000 nya jobb. Vilken modell som än föds i förhandlingarna, så ska den i Finansministeriets beräkningar nå målet, säger Orpo som inte kommenterar vilken modell det ska vara.
– Arbetsmarknadsförhandlingar är lite av en egen värld, därför väntar jag ännu, säger Orpo om Palolas utspel.

Grillad om företagsstöd

Marita Laukkanen, ekonom på statens ekonomiska forskningscentral VATT, har kritiserat regeringens stöd till tung energi i en kolumn i Helsingin Sanomat och sagt att det inte inverkar på industrins produktionsmässiga beslut utan bara flyttar pengar från skattebetalarna till bolagen.
Regeringen har vikt 43 miljoner för kompensationer för utsläppshandeln inom den industri som använder mycket energi.
Orpo motiverar beslutet med att industri lätt flyttar produktionen utomlands.
VATT har ändå i sin bedömning kommit fram till att utsläppshandeln i EU inte lett till en sådan flykt.
– Regeringens tyngdpunkt är på sysselsättning. Därför är jag inte ens beredd att ta risker i det här skedet om det försvinner ett enda jobb – däremot håller jag med analysen om företagsstöd i stora drag, och går gärna igenom alla företagsstöd som helhet framöver. Men att just nu dra bort något kan synas i priset på produkterna, och därmed i konkurrenskraften, säger Orpo.
Orpo säger sig också vara nöjd med den linje regeringen kom fram till om att bekämpa våldsbenägna extremrörelser inom ramen för de lagar som finns.

ANDRA LÄSER