Vi röstade inte för Kronbroarna

Malms flygplats kommer SFP-gruppen, såsom hittills, in i det sista enhälligt att försvara.

Sannfinländske aktivisten Fred Koroleff beskyller (HBL 21.9) felaktigt oss och hela SFP-gruppen för att ha röstat för Kronbroarna till Degerö.
Det var tvärtom vi som ledde motståndet. Vi föreslog redan i stadsstyrelsen en ny beredning och ytterligare utredning av billigare alternativ, men förlorade med rösterna 13 mot 2. I stadsfullmäktige samlade vårt återremitteringsförslag med samma innehåll, som behandlades först, flest röster av alla ändringsförslag, 17 plus 7 blanka, men 58 ledamöter röstade för broarna.
Sedan alla återremitteringsförslag hade röstats ner, och ärendet i praktiken var avgjort, var det bara en handfull ledamöter som ville förkasta hela broprojektet. Vi ville inte rösta emot det bara som en tom demonstration, utan lade likt majoriteten av Koroleffs partikamrater ned våra röster.
Malms flygplats kommer SFP-gruppen, såsom hittills, in i det sista enhälligt att försvara. Till Guggenheimmuseet kommer vi att ta slutlig ställning om det alls framläggs ett förslag, vilket nu verkar osannolikt.
Koroleff kunde gärna kontrollera fakta innan han skriver insändare.

Björn Månsson

Marcus Rantala

SFP-politiker, Helsingfors

ANDRA LÄSER