Utredningen om munskydd klar: Nyttan av att bära skydden anses minimal

Vetenskapliga bevis för att allmän användning av munskydd skulle vara till nytta i bemästrandet av coronaepidemin finns inte, enligt den utredning som har gjorts på beställning av Social- och hälsovårdsministeriet.

Den utredning som gjorts på beställning av Social- och hälsovårdsministeriet visar att munskydd enbart har minimal eller ingen alls inverkan på spridningen av luftvägsinfektioner bland befolkningen.
29.05.2020 15:55 UPPDATERAD 30.05.2020 11:51
Utredningen visar att skydden enbart har minimal eller ingen alls inverkan på spridningen av luftvägsinfektioner bland befolkningen, meddelade professor emeritus Marjukka Mäkelä när Social- och hälsovårdsministeriet informerade om sin utredning om användningen av ansiktsskydd på fredagen.
Utredningen har gjorts under maj månad och har nu överlämnats till statsrådet som sannolikt i början av veckan kommer att ta ställning till frågan om finländare framöver ska uppmanas eller rekommenderas att bära munskydd utanför hemmet.
För rapporten har man dels gjort en genomgång av vetenskaplig litteratur om ämnet, dels även granskat hur andra länder gått till väga i frågan.

Tre olika linjer utomlands

Social- och hälsovårdsministeriets direktör Pasi Pohjola säger att andra länder har valt tre olika vägar.
– En del har varken utfärdat rekommendationer eller tvång på att bära munskydd på allmänna platser. Bland annat alla nordiska länder har hittills valt att följa den linjen, säger Pohjola.
Beslutet har i de länderna grundats bland annat på att världshälsoorganisationen WHO inte har kommit med någon rekommendation om munskydd.
Den andra gruppen länder är de som utfärdat en rekommendation, men inte ett tvång på att bära munskydd. Bland annat Storbritannien och USA hör till dem.
Den tredje gruppen består av länder där användning av munskydd är ett tvång, åtminstone på en del allmänna platser. I de länderna förekommer stora variationer för var och när munskydd är ett måste. I en del länder förekommer dessutom även motstridiga åsikter mellan experters syn och de uppgifter som besluten grundats på.
Pohjola nämner som exempel Nederländerna där experter ställt sig väldigt kritiskt till att förplikta befolkningen att bära munskydd. Trots det är det nu plikt i Nederländerna att bära munskydd exempelvis i all kollektivtrafik.
Pohjola säger att utredningen lägger en god grund för regeringens beslutsfattande, eftersom den innehåller både en vetenskaplig översikt i frågan och en sammanställning över hur olika länder gått till väga.

Företag får kräva munskydd

Social- och hälsovårdsministeriets kanslichef Kirsi Varhila säger att det nu ligger på regeringens bord att behandla utredningen och fatta eventuella beslut om rekommendationer.
Även om regeringen inte går in för att rekommendera eller kräva munskydd, har ändå företag rätt att kräva att kunder bär munskydd.
– Serviceproducenter har möjlighet att kräva att kunder bär skydd. Man kan då tänka att producenten också i så fall måste skapa förutsättningar för kunden att få tag på ett skydd, antingen via dem eller genom att i god tid på förhand meddela kunderna om att detta tvång råder.
Social- och hälsovårdsministeriets direktör Pasi Pohjola, professor emeritus Marjukka Mäkelä och Social- och hälsovårdsministeriets kanslichef Kirsi Varhila informerade på fredagen om ministeriets utredning om munskydd.

ANDRA LÄSER