Neste bekräftar storinvestering i Rotterdam

Sent på måndagskvällen bekräftade Neste att bolaget gör en storinvestering i produktion av förnybart i Rotterdam. Det nya bioraffinaderiet innebär en investering på cirka 1,9 miljarder euro.

Neste bekräftade sent på måndagen att företagets nya bioraffinaderi byggs i Rotterdam.
Det var sedan tidigare klart att Neste skulle välja Rotterdam i Nederländerna för sitt nya bioraffinaderi. För ännu ett drygt år sedan var Sköldvik i Borgå det andra alternativet. Neste motiverar placeringen i Rotterdam med att totalkostnaderna är betydligt lägre där.
Det nya raffinaderiet i Rotterdam fördubblar Nestes produktionskapacitet till omkring 2,7 miljoner ton förnybara produkter per år. Av den mängden utgör cirka 1,2 miljoner ton förnybart flygbränsle. Neste är ett av de ledande företagen inom förnybart flybränsle.
Nestes målsättning är att den nya produktionsanläggningen ska vara klar att tas i användning under första halvan av 2026.
"Investeringen i Rotterdam stärker vår position som global ledare inom förnybara produkter. Den är också ett viktigt steg då det gäller att säkra vår framtida konkurrenskraft", säger Nestes vd Matti Lehmus i företagets pressmeddelande.
Neste bygger ut också sitt raffinaderi i Singapore och ska via ett samföretag med amerikanska Marathon i Martinez i Kalifornien bygga ut kapaciteten för förnybart ytterligare. När nybygget i Rotterdam och de övriga projekten är klara räknar Neste med en total produktionskapacitet på 6,8 miljoner ton förnybara produkter årligen vid slutet av 2026.

ANDRA LÄSER