Ute till havs är algsommaren ännu inte över – i sjöarna ser det ljusare ut

Trots att algblomningen sakta avtar, visar Finlands miljöcentrals riksomfattande algöversikt att algsommaren ännu inte är helt förbi.

SPT
08.08.2019 17:28
Observationer från Östersjön visar att det fortfarande finns riklig förekomst av blågröna alger i Egentliga Östersjön. Området sträcker sig även norrut mot de finska kustområdena.
Algblomningen vid kusten är nu måttlig och i övriga havsområden börjar algblomningen sakta avta, vilket är normalt för årstiden.
– En del alger har påträffats vid Finska vikens, Skärgårdshavets och Bottenhavets kust, men inga rikliga observationer har gjorts, säger Harri Kuosa från Finlands miljöcentral i ett pressmeddelande.
I sötvattnen finns nu mindre mängder blågröna alger än normalt den här årstiden. Totalt har algobservationer gjorts vid 37 av de nationella observationsplatserna.

Svalt vatten både i sjöarna och ute till havs

I takt med att hösten närmar sig, tenderar algblomningen att börja avta. Den har också nu hållits tillbaka av det svala och ostadiga vädret.
Det svala vädret syns också av i vattentemperaturen. Temperaturen i haven har hållit sig under 20 grader i alla Finlands havsområden. I Bottenviken har temperaturen under den gångna veckan rört sig mellan 9–16 grader, i Bottenhavet 9–18 grader, i Skärgårdshavet 16–19 grader och i Finska viken 11–19 grader.
Även i sjöarna är vattnet nu svalt. I södra och mellersta Finland rör sig sjötemperaturen mellan 14–19 grader och i Kajanaland, norra Österbotten och Lappland rör sig temperaturen endast runt 11–15 grader. Normalt brukar temperaturen i sjöarna vara mellan en och tre grader högre den här tiden på året.

ANDRA LÄSER