Har jag råd att inte placera mina pengar?

17.02.2022 21:15 UPPDATERAD 18.02.2022 08:37
Jag har som de flesta andra finländare ett sparkonto. Det är kontot till vilket jag varje avlöningsdag för över en liten slant för att sedan placera i aktier eller fonder. Även om många andra gör som jag tror jag att alltför många hellre lämnar den lilla slanten på sparkontot som efter flera avlöningsdagar växer till ett betydande sparkapital. Totalt har finländska hushåll sparat ihop över 100 miljarder euro på sina konton. Vi finländare anser antagligen att kontosparande är ett enkelt sätt att undvika risker, men vi glömmer att inflationen garanterat minskar köpkraften för våra besparingar. Inflation betyder att den allmänna prisnivån stiger, vilket i sin tur resulterar i minskad köpkraft. Sparar jag endast pengar på sparkontot hålls beloppet kvar på kontot, men jag märker snart att för samma peng får jag ändå mindre än tidigare.
Under de senaste åren har inflationen varit nästan obefintlig, men visst existerar den fortfarande. Exempelvis skulle du i dag tvingas betala nästan 150 euro för det som kostade 100 euro i början av eurotiden 1999, därmed har köpkraften minskat med ungefär en tredjedel. Inflationen tog fart under fjolåret och i december var inflationen enligt Statistikcentralen på årsnivå i Finland 3,5 procent och hela 5,0 procent i euroområdet. Det betyder att vår inhemska konsumtion blir dyrare, men speciellt dyrt blir det att resa till Europa och konsumera där när pandemin lättar.

ANDRA LÄSER