Helen drar in stora pengar i energikrisens spår – så påverkades vinsten

Energibolaget Helen redovisar en rejäl vinstökning för 2022, visar bolagets årsrapport. Samtidigt meddelar bolaget att stenkolsförbränningen på Sundholmen fortsätter åtminstone till 2025. 

Färdigställandet av biovärmeverket i Nordsjö var en av flera stora händelser under 2022 för Helen. 
Fredrik Häggmanfredrik.haggman@hbl.fi
28.02.2023 14:46 UPPDATERAD 28.02.2023 15:26
Energibolaget Helen drar in stora pengar i energikrisens spår. Det visar bolagets färska årsrapport, som publicerades på tisdagen. 
Omsättningen för hela året växte med 35 procent, från 1,318 miljarder euro till 1,785 miljarder. Även vinsten ökar, från 82 miljoner till 142 miljoner, vilket innebär ett vinstlyft på 74 procent. 
Enligt bolaget belastades dock vinsten 2021 av nedskrivningar av engångskaraktär, och räknar man med dem var vinsten oförändrad från året innan. 
Särskilt stor var vinstökningen, mätt i procent, under det fjärde kvartalet. Då drog Helen in 31 miljoner i vinst, jämfört med en förlust på 11 miljoner i fjol. Procentuellt blir det en ökning på hela 386 procent. 
Vinstökningen innebär att Helsingfors stad, som äger Helen, får en stor påfyllning i kassan. Förslaget är att dela ut 62 miljoner euro av vinsten till ägaren, en klar höjning jämfört med året innan då 19 miljoner betalades ut.  

”Ytterst händelserikt”

Vd Olli Sirkka säger i sin kommentar att det fjärde kvartalet var ett passande slut på ett ytterst händelserikt år.
”Rysslands anfall på Ukraina och den påföljande energikrisen definierade marknaderna, och såväl utsläppsrätterna som råvarorna steg i pris under nästan hela året”, säger Sirkka i pressmeddelandet. 
Sirkka förklarar omsättningsökningen med de höga priserna på elgrossistmarknaden. Mätt i gigawattimmar har elförsäljningen ändå minskat, vilket är ett tecken på att kunderna har sett över sin elförbrukning. 
Fjärrvärmeproduktionen var olönsam, eftersom de stigande råvarukostnaderna inte överfördes i konsumentpriserna, enligt Sirkka. 
Kundantalet har hållits stabilt under året, trots att bolaget har haft problem med sin kundtjänst. 
”Energikrisen innebar att våra kundtjänstkanaler stockades igen. Vi klarade inte av att betjäna våra kunder så snabbt som vi ville, och tvingades tillfälligt ställa vissa kanaler på grund av att belastningen var alldeles exceptionell”, säger Sirkka. 

Stenkolet kvar i minst två år

Vd Olli Sirkka säger vidare att bolaget kommer att fortsätta investera i mer klimatvänlig energiproduktion. 
Under det fjärde kvartalet berättade Helen om sina planer på att utöka den fossilfria energitillverkningen med över 2 000 megawatt fram till 2025. I siffran ingår utökad produktion av bland annat bioenergi, vindkraft och kärnkraft. 
Samtidigt som resultatet publicerades meddelade ändå Helen att förbränningen av stenkol i Sundholmens B-kraftverk fortsätter åtminstone till april 2025. Det innebär en förlängning med ett år, jämfört med den tidtabell som bolaget tidigare har kommunicerat. 
”Med tanke på världsläget är det en ansvarsfull lösning, som gör det möjligt för oss att trygga försörjningssäkerheten”, kommenterar Timo Aaltonen, direktör på avdelningen energiplattform och produktionslösningar på Helen. 

ANDRA LÄSER