Helsingfors på tvärs med vårdreformen – behåller elevvården inom skolsektorn

Elevvården ska bli kvar inom utbildningssektorn, anser sektionen för reformen av social- och hälsovården samt räddningsväsendet i Helsingfors. I övriga kommuner flyttar psykologer och kuratorer administrativt till de nya välfärdsområdena, vilket väckt kritik på många håll.

Elevvården ska också i fortsättning vara en del av utbildningssektorn i Helsingfors, inte social- och hälsovårdssektorn som i de nya välfärdsområdena, föreslår en enhällig sektion.
Jenny Bäck
17.02.2022 17:56
Då de nya välfärdsområdena grundas lyfts social- och hälsovården och räddningsväsendet från kommunerna, och i samma veva plockas också psykologer och kuratorer med till de nya områdena. Frågan har väckt debatt och en hel del kritik, då det funnits farhågor om att elevvårdspersonalen på det viset fjärmas från skolans övriga personal och eleverna, även om det fortfarande är meningen att elevvården ska finnas på plats i skolorna precis som förr.
Helsingfors ingår ändå inte i något välfärdsområde, och sektionen för reformen av social- och hälsovården samt räddningsväsendet beslutade enhälligt vid sitt möte på torsdagen att gå emot beredningen och föreslå att elevvården blir kvar i skolsektorn – också administrativt.
På det viset vill man försäkra sig om att kuratorer och psykologer fortfarande är tillgängliga för eleverna med låg tröskel, och kan jobba också förebyggande.
"Att behålla tjänsterna som en del av fostrans- och utbildningssektorn garanterar att elevvårdens arbete fortsätter som en del av skolgemenskapen, och erbjuder hållbara möjligheter att utveckla nuläget", heter det i beslutet.
"Helsingforslösningen tryggar i jämförelse med alternativet också bättre de svenskspråkiga elevernas rätt till elevvårdstjänster på svenska. I ärenden som gäller hälsa, och framför allt psykisk hälsa, är det väldigt viktigt att få hjälp på sitt modersmål", kommenterar stadsstyrelseledamoten Marcus Rantala och ledamoten av nämnden för fostran och utbildning Nora Grotenfelt beslutet i ett pressmeddelande.
Det enhälliga beslutet ska ännu klubbas vidare i stadsstyrelsen och fullmäktige.
Läs också:
Hård kritik mot regeringens förslag: "Skolpsykologer och kuratorer ska finnas i skolorna, inte i landskapen"

ANDRA LÄSER