Centern motar Nato i grind

Centern ska slå fast att Finland inte är på väg att ansöka om Natomedlemskap. Det säger Matti Vanhanen som ska utses till partiets presidentkandidat under partidagen i Seinäjoki.

– Regeringsprogrammets linje kvarstår. Vi ansöker inte om medlemskap i Nato, men vi avstår inte heller optionen, säger Matti Vanhanen.
Statsministerpartiet Centerns partikongress ska ta fram ett utrikes- och säkerhetspolitiskt ställningstagande under veckoslutet. Enligt riksdagsgruppens ordförande Matti Vanhanen (C) kommer det knappast att skilja sig från Finlands nuvarande linje.
– Partidagen bör slå fast att vi inte är i färd att ansöka om Natomedlemskap. Att Finland och Sverige står utanför Nato hör till de bästa sätten att bevara stabiliteten och tryggheten, säger han.
Regeringens utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse väntas säga ungefär samma sak. Vanhanen säger att han inte känner till den exakta ordalydelsen, men framhåller att det bara är semantik.
– Regeringsprogrammets linje kvarstår. Vi ansöker inte om medlemskap i Nato, men vi avstår inte heller optionen. Det är snabbt sagt, men själva debatten måste vara mycket djupare än så, också under presidentvalskampanjen.
Centerns blivande presidentkandidat diskuterade utrikes- och försvarsfrågor med Europaparlamentarikern Anneli Jäätteenmäki (C) och ambassadör René Nyberg precis inför partidagsöppningen i Seinäjoki på fredagen. Alla tre är eniga om att Finland ska fortsätta att fördjupa sitt försvarssamarbete med Sverige.

"Sverige överraskar inte"

Det är fullt möjligt att Sverige kan få en Natopositiv regering redan efter nästa val. Frågan är då om Sverige är berett att ansöka om Natomedlemskap utan att Finland är med på noterna. Vanhanen tror ändå inte att svenskarna lämnar in någon ansökan så länge Socialdemokraterna är emot medlemskapet.
– Sverige går inte med i Nato med en liten folkmajoritet. De har tvåhundra år av fred bakom sig och tar inte så stora beslut utan en bred uppslutning.
Nyberg och Jäätteenmäki gör samma bedömning – svenskarna överraskar inte Finland även om det blir ett maktskifte i Sverige.
– De ordnade ju folkomröstning om euron, och nu talar vi ändå om en fråga som berör trygghet och säkerhet. Då är det viktigt att hela folket är med, säger Jäätteenmäki.
Vanhanen talar varmt för mer försvarssamarbete med Sverige, men avfärdar tanken på en försvarsallians länderna emellan som "orealistisk". Han säger också att Finland bör värna om sin goda relation till Ryssland, också på sikt.
– Ryssland är och förblir vår granne, vi måste ta hand om relationerna. Oberoende av vem som leder Ryssland får vi leva med det.

Flyktingströmmen bara början

Matti Vanhanen bedömer att den flyktingström som åtminstone temporärt bromsats upp genom EU:s avtal med Turkiet bara är början på en massiv folkrörelse till Europa, inte så mycket från Mellanöstern som från Afrika. Han hänvisar i första hand till 800 000 människor som väntar på att lämna Afrika via Libyen.
– De väntar på researrangemang med gummibåtar och människosmugglare. Det handlar om utvandring för ett liv med bättre kvalitet, och det vi ser i dag är bara början, säger Vanhanen.
Han menar att över en miljard afrikaner i dag betraktar Europa som en chans till ett bättre liv, likt många européer betraktade Nordamerika när det begav sig.
– Europa får inte vara ett framtidshopp för afrikanerna som Amerika var för oss. I stället måste vi göra Afrika attraktivt, oberoende av om vår utvecklingsbudget är noll komma det ena eller det andra. Afrika behöver tillväxt, investeringar och utveckling.
Människokön i Libyen är ett akut och svårlöst problem, men enligt Vanhanen bara försmak på tidernas utvandringsscenario.
– Att nå ett avtal med Libyen är ännu svårare för EU än att avtala med Turkiet, för Libyens regering är så skör. EU behöver en mycket mer ambitiös Afrikastrategi. Frågan har ofantliga proportioner, säger han.

ANDRA LÄSER