Algblomning orsakar problem för dricksvattnet

Den kraftiga algblomningen denna sommar har ställt till med bekymmer för svenska vattenreningsverk. De har haft svårare att garantera rent dricksvatten.

Algblomning i Gotska sjön. Foto: TT-Kustbevakningen/Arkivbild. Foto: Kustbevakningen/TT
SPT-TT
12.08.2018 11:30 UPPDATERAD 12.08.2018 18:50
Giftiga blågröna alger frodas av höga temperaturer i kombination med övergödning. I sommar fick några vattenverk i Sverige problem med att rena dricksvattnet.
– Om algblomningen är riktigt stor kan det hända att vattenverket inte orkar med att filtrera bort allt. De giftiga ämnena kan då hamna i dricksvattnet, säger Caroline Dirks, kemist på Livsmedelsverket till P4.
Enligt Livsmedelsverket kan den som dricker vatten som innehåller giftiga cyanobakterier riskera att få i sig stora mängder toxiner. Det kan leda till magproblem och leverskador.

Bättre beredskap behövs

Enligt det svenska Livsmedelsverket måste de svenska kommunala vattenreningsverken bli bättre på att ta hand om giftiga alger och göra sårbarhetsanalyser. Dirks påpekar ändå att halterna av de giftiga ämnena i dricksvatten inte har överstigit de tillåtna nivåerna.
Finland gör sårbarhetsanalyser och följer med halterna av cyanobakterier i vattendragen. Institutionen för hälsa och välfärd, THL, säger att det är förhållandevis lätt att ta bort cyanobakterier från vatten, men att det kan vara svårt att få bort de giftiga toxinerna som cyanobakterierna orsakar.
Det förekommer ännu ganska mycket blågröna alger i Finlands havsområden, särskilt i Finska viken, Skärgårdshavet och Bottenhavet. I insjöarna har blomningarna minskat, och algsituationen är typisk för tidpunkten.

ANDRA LÄSER