Insändare: Använd förnybar energi lokalt

02.02.2023 15:15
I Finland investeras det nu stort i förnybar energi, och snabbast går det framåt med vindkraft. Enligt Suomen Tuulivoimayhdistys finns det i dag 5 677 MW installerad vindkraft och planerade projekt med en effekt på 65 945 MW vilket motsvarande 41 Olkiluoto 3-kraftverk(!). I december 2022 utgjorde vindkraften 18 procent av den totala genererade energin i Finland. Om installationerna av vindkraft går enligt dessa ambitiösa planer kommer vi snart att ha betydligt mer energiproduktion än vi i Finland behöver. Trots att vi pratar om energikris i dag, kommer framtiden att se myck­et annorlunda ut.
Frågan är då vad vi gör med denna stora energikapacitet. El kan relativt lätt omvandlas till vätgas, som både kan lagras och skickas vidare via rörledning. Det finns bland annat planer på vätgasexport till exempelvis Tyskland.
Men, jag tror inte vätgasexport eller annan energiexport är det vi borde göra. Vi borde i stället noga se över hur vi använder den energi som produceras i Finland. Vi borde se till att vi använder energi i Finland till en värdeökning som sker inom landet. Energin borde användas här för att öka förädlingsvärdet, till exempel genom tillverkning av koldioxidfritt stål, syntesbränslen, eller inom tillverkande industrin där vi plötsligt har möjlighet att tillverka energiintensiva produkter på ett helt annat sätt än tidigare. Eftersom energin är helt förnybar är det ingen miljöbelastning, snarare kunde man räkna det som kolsänkor, eftersom produktion i Finland potentiellt tar över koldioxidtung produktion.
Det behövs i Finland både en strategi för att se till att energin används lokalt för värdeökning, mekanismer som möjliggör och lock­ar investeringar till Finland, samt en stark satsning på forskning, utveckling och utbildning så att vi har den tekniska kunskapen att förverkliga den gröna produktionen vi har möjlighet till.
Jerker Björkqvist, teknologie doktor, Åbo

ANDRA LÄSER