När David slog Goliat på sex dagar

Det var David mot Goliat. Lilla Israel mot alla sina grannar. Medan arabländerna skroderade om att judarna skulle kastas i havet valde Israel att agera. Morgonen den 5 juni 1967 slog man ut fiendens flygvapen. Sex dagar senare hade Israel krossat sina motståndare.

De israeliska marktrupperna lyckades med stöd av flyget inta hela Sinai och nå Suezkanalens östra strand.

I juni har 50 år gått sedan sexdagarskriget mellan Israel och arabländerna. Det var ett krig som helt förändrade maktbalansen i Mellanöstern. Lilla Israel som varit inklämt mellan fientliga grannar framstod efter kriget som den starkaste militärmakten i regionen.

Arabländerna har inte ännu heller kommit över det förnedrande nederlaget. Gränserna som ritades om 1967 har bestått till våra dagar. Israel ockuperar fortfarande Golanhöjderna och Västbanken. Gaza kontrolleras också av Israel även om armén formellt utrymt det palestinska området. Sinaihalvön returnerades 1984 till Egypten.

Kriget kom inte som någon överraskning. Redan i början av 1960-talet skärptes tonen i framför allt Egypten. President Gamal Abdel Nasser krävde att judarnas land, som likt en gökunge etablerat sig i det arabiska Palestina, skulle utplånas. Vägen mot krig började med att Nasser vände sig till Sovjet för att få stöd. Ryssarna var förtjusta över att få en allierad i Mellanöstern. Man byggde den jättelika Assuandammen åt Egypten och levererade alla vapen som Nasser ville ha.

Också palestinierna hade fått nog av att vänta på stöd av arabländerna och startade gerillan Al Fatah för att återfå landet man förlorat. Nu grundas också PLO som takorganisation för palestinska väpnade grupper. Men fortfarande rådde en skräckbalans i regionen. Nassers Egypten vågade inte ensam slå till mot Israel, och han fick inget stöd av grannländerna.

Kuppen i Syrien 1966 kastar allt över ända. Radikala officerare som tillhör det arabsocialistiska Baathpartiet tar makten och förkunnar att Israel ska utplånas. Inför nyår ingår Egypten och Syrien en militärallians. Nu höjs volymen på krigsretoriken snabbt.

Dagliga sammandrabbningar vid den israelisk-syriska gränsen kulminerar den 7 april då Israel skjuter ner sex syriska jaktplan. Nasser håller brandtal och beskyller Israel för att "förhindra arabvärldens frihet och framsteg".

Han uppmanar FN:s fredsbevarande trupper på Sinai att åka hem och blockerar Eilat, Israels hamn vid Röda havet. För Israel är detta casus belli, en krigsförklaring.

Medan Nasser försäkrar FN:s generalsekreterare U Thant att Egypten inte slår till först låter det helt annorlunda när PLO:s och Syriens ledare förklarar att "Arabländerna står inför sin ödestimma, nitton års väntan är snart över". Situationen skärps ytterligare när Jordaniens kung Hussein ansluter sig till den arabiska fronten.

Medan egyptiska trupper marscherar genom Sinai till Israels gräns intar syriska trupper positioner vid Golanhöjderna, jordanska trupper samlas på Västbanken och också Libanon koncentrerar trupper vid sin gräns mot Israel. Längre söderut finns saudiarabiska och irakiska styrkor redo att komma till hjälp.

Den här bilden är tagen av den israeliska fotojournalisten David Rubinger den 7 juni 1967 och visar israeliska soldater i Jerusalemefter att trupperna intagit den östra delen av staden.

Medan folkmassor marscherar i arabländernas storstäder och kräver Israels utplåning svarar ledande politiker i Tel Aviv med att bilda en samlingsregering för det kommande kriget. För lilla Israel är situationen katastrofal, på det smalaste stället mellan Västbanken och Medelhavet är landet bara fjorton kilometer brett.

Mot Israels armé på 260 000 man står över 500 000 arabsoldater. Fienden har mer än dubbelt så många pansarvagnar och stridsplan.

Det ser verkligt illa ut för Israel.

Flyget utraderas

Medan krigsretoriken dag för dag blir allt råare i arabländerna väljer Israel att hellre förekomma än förekommas. På morgonen den 5 juni lyfter 200 bombplan som söker sig mot egyptiska flygbaser. Man flyger på låg höjd, kanske bara femton meter för att undvika radarupptäckt. Så snart planen nått målet och levererat den dödliga lasten återvänder piloterna för att tanka och flyga ut på ett nytt uppdrag.

På bara tre timmar slås 300 av Egyptens drygt 400 stridsplan ut. Också Jordaniens och Syriens flygvapen utraderas. Förutom enskilda attacker mot israeliska mål lyckas arabländerna inte gå till motattack.

Den israeliska militären och politikern Moshe Dayan var försvarsminister under sexdagarskriget och övervakade personligen striderna runt Jerusalem den 5–7 juni.

Kaoset i den egyptiska militärledningen är totalt. Klockan hinner bli fyra på eftermiddagen innan Nasser får veta vad som hänt. Och i stället för att omdirigera trupperna och anpassa sig till det nya läget hyllar den egyptiska presidenten de egna trupperna som "vunnit en stor seger och riktat ett förödande slag mot den israeliska armén."

I Sovjet tror man på Nassers desinformation. Därför hinner man aldrig komma till undsättning. Med hjälp av luftherraväldet vinner nu Israel snabba segrar på alla fronter. Marktrupperna kan med stöd av flyget inta hela Sinai och nå Suezkanalens östra strand. Israel tar också Golanhöjderna av Syrien och Västbanken av Jordanien.

Efter sex dagar av strider är fienden slagen på alla fronter och vapenvila ingås.

Men fred uppnås inte. Och i dag, 50 år senare, är en fred mellan Israel och palestinier om möjligt ännu mera avlägsen än 1967.

Israel-Palestina

1947 Israel grundas efter FN-beslut så att Palestina delas mellan judar och palestinier.

1948 I det första kriget fördubblar Israel sitt territorium.

1956 I Suezkriget angriper England och Frankrike Egypten som nationaliserat Suezkanalen.

1967 Sexdagarskriget pågår 5-10 juni 1967.

Israel stod ensamt mot arabländerna Egypten, Syrien och Jordanien. Övriga arabländer som Irak och Saudiarabien bidrog med trupper.

5 juni startar Israel krigshandlingarna med att slå ut fiendens flygvapen.

10 juni sluts vapenvila. Då har Israel erövrat Sinai och Gaza av Egypten, Västbanken av Jordanien och Golanhöjderna av Syrien.

1973 Egyptens och Syriens försök till revanschkrig under judarnas Jom Kippur-helg 1973 slås tillbaka av Israel.

1982 Fred mellan Israel och Egypten som får tillbaka Sinai.

1994 Fred mellan Israel och Jordanien som avstår från krav på Västbanken.

2005 Israeliska trupper lämnar Gaza som får palestinskt självstyre, men Israel behåller kontroll av gränser, kusten, luftrum och handel.

2017 Än i dag ockuperar Israel Golanhöjderna och Västbanken med 1,2 miljoner palestinier dit numera också en halv miljon judiska nybyggare flyttat.

ISRAEL

264 000 man

300 stridsplan

864 pansarvagnar

ARABLÄNDERNA

547 000 man

(Egypten 240 000, Syrien, Jordanien, Irak 307 000)

957 stridsplan

2504 pansarvagnar

FÖRLUSTER

Israel

800 stupade

2600 sårade

Egypten

10 000 –15 000 stupade

4 300 sårade

Jordanien

700 stupade

6 000 sårade

Syrien

450 stupade

1 800 sårade

Israel tog 6 000 arabiska fångar. Av dem var 21 egyptiska generaler.

ANDRA LÄSER