Byt regering!

För att rädda mänskliga värden och rättigheter bör de partier som ingår i den nuvarande regeringen inte få förnyat förtroende.

"Vår uppgift är att se till att den nuvarande regeringen inte slår sönder ... och säljer vårt nordiska välfärdssamhälle till marknaderna" sa Maarit Feldt-Ranta i sitt förstamajtal (VN 4.5). Jag instämmer helt med Feldt-Ranta när hon menar att "det största hotet mot den nordiska välfärdsstaten för tillfället i Finland är landets regering".

Med stigande frustration har jag läst bland annat om den nuvarande regeringens asyl-, alkohol- och biståndspolitik. Lagändringar som skadar människor oavsett om det är födda i Finland eller i utlandet. Genom insändare och nu senast allkristna manifestationer har många försökt få regeringens och dess riksdagsledamöters uppmärksamhet. Tyvärr utan någon större framgång.

Den nuvarande regeringen vill till varje pris få igenom sina förändringsförslag för landskaps-, social- och hälsovården. Se Feldt-Rantas i I dag-kolumn (VN 18.5)! Samlingspartiet och Centern regerar tillsammans med ministrar som inte har något egentligt parti bakom sig. Det tycks vara viktigare att hålla samman regeringsfronten än att tänka på Finlands folks bästa.

"Det finns andra värden i samhället än marknadsvärdet. ... Vinstintresset kan inte komma före mänskliga intressen ..." enligt Feldt-Ranta som är en av dem som försvarar den finländska välfärden.

För att rädda mänskliga värden och rättigheter bör de partier som ingår i den nuvarande regeringen inte få förnyat förtroende. Det är strategiskt att det socialdemokratiska partiet blir så stort att Samlingspartiet inte kan diktera de framtida regeringsförhandlingarna. De har ansvar för den politik som hittills förts. Om SDP får regera tillsammans med en del andra partier, till exempel Svenska folkpartiet och Kristdemokraterna kan det ge en bra balans till den nya regeringsbildningen.

Redan nu är det tid att förbereda nästa riksdagsval – det kan komma förr än vi anar.

Jan Tunér Ekenäs

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03