Byt namn, SFP!

SFP har inte ensamrätt till att föra de svenskspråkigas sak.

Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz konstaterade nyligen i tv att SFP inte är ett språkparti utan ett liberalt parti. Frågeställaren hade konstaterat att SFP alltid har ett väljarstöd på cirka 4-5 procent oberoende om partiet är i regeringen eller inte. För att bredda väljarunderlaget vill man fria till finskspråkiga väljare genom att klart markera sig som ett liberalt parti. I vårt land finns inte i dag ett entydigt liberalt parti, men man antar att det finns många väljare som skulle rösta för ett sådant parti om man klart flaggade ut sin ideologiska värdeprofil.

Borde inte SFP, med tanke på partiets allt kraftigare vilja att profilera sig som ett liberalt parti, klart flagga sin ideologiska värdegrund och byta namn och kalla sig Liberala folkpartiet och på finska Liberaalinen kansanpuolue eller folkligt Vapaamielinen kansanpuolue.

I vårt land finns det flera partier som driver de svenskspråkigas intressen eller har svenskspråkiga avdelningar. SFP har inte ensamrätt till att föra de svenskspråkigas sak. Med tanke på vårt allt mer mångkulturella samhälle har kanske Adlercreutz rätt, ett språkparti passar inte in i dagens allt mer pluralistiska värld.

Jan-Peter Paul Helsingfors

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning