Byt namn på tågstationen

Bild: Arkiv

Förstår regeringen och VR:s ledning att stationen behöver utvecklas och att turerna till den inte kan minskas eftersom det försämrar möjligheterna att komma till och färdas från Raseborgsregionen.

Kollektivtrafiken dras in i vårt land. Regeringen skär i VR:s tågturer trots att kollektivtrafiken är ett bekvämt och miljövänligt sätt att ta sig fram på. Alla har inte tillgång till bil och därför behövs kollektivtrafiken, den sparar pengar och är ett miljövänligt alternativ.

Tågen har slutat stannat på flera orter i västra Nyland, till exempel i Ingå, och fler tågturer har dragits in, till exempel i Kyrkslätt. Till Kyrkslätt kan man endast komma med buss från Karis eller med närtåg (U-tåg) från Helsingfors om man vill åka kollektivt. Det här för mina tankar till Karis tågstation.

Karis är en av centralorterna i kommunen Raseborg. Tågstationen är den överlägset största i Raseborgsregionen och det är faktiskt många människor som använder den: Ekenäsbor, Karisbor, Hangöbor, Ingåbor med flera har alla sina vägar förbi såväl under vardagar som under veckoslut.

Men förstår beslutsfattarna det här? Förstår regeringen och VR:s ledning att stationen behöver utvecklas och att turerna till den inte kan minskas eftersom det försämrar möjligheterna att komma till och färdas från Raseborgsregionen. Om tågturerna inte minskar utan hålls på den nivå de är i dag, eller om turerna till och med kunde ökas, kan det locka till ökad inflytning och ett uppsving för näringslivet i Raseborg.

För att tydligare markera vilken betydelse Karis tågstation har för hela kommunen föreslår jag att den ges ett nytt namn. Jag tycker att benämningen Karis tågstation borde bytas ut mot Raseborgs centralstation. Det namnet betonar tydligare vilken betydelse tågstationen har för regionen i sin helhet. Politiker förstår då bättre att tågstationen har en stor betydelse för regionens invånare.

John Illman Politices studerande, Vasa

Trädgårdsstaden har kvar sin charm

På 1950-talet gjorde den moderna trädgårdsstaden Hagalund finländsk stadsplanering världsberömd. I dag är det både gammalt och nytt boende som får bostadsköpare att vända sina blickar hitåt. 3.9.2019 - 09.17

Mer läsning