Byt inte tidszon!

Bild: Mostphotos

Ju närmare en tidszons västra kant desto bättre om man vill ha ljusa kvällar och ju närmare dess östra kant desto ljusare morgnar.

Spontant låter det kanske bra med Centraleuropeisk tid (CET). Men ser vi till geografin och tidszonerna ligger Finland maximalt bra till för ljusa kvällar. Blanda inte in Öst- och Västeuropa i denna fråga, det handlar bara om var tidslinjerna går. Finland skulle ligga längst österut i CET-tidszonen!

Jorden är indelad i 24 tidszoner utgående från Greenwich London, följande österut går ungefär vid Örebro och sedan vid S:t Petersburg och så vidare. På varsin sida om dessa linjer är det plus minus 30 minuter, delvis förstås följande geografiska och politiska gränser, bland annat Spanien och Frankrike hör till CET trots att de borde höra till Greenwich. När solen alltså står som högst i Greenwich eller i S:t Petersburg är klockan 12 där. även om vi inte längre använder solur är det ändå solens läge som styr vår tid.

Finland ligger väster om S:t Petersburg och öster om Örebro. Vad innebär detta? Ju närmare en tidszons västra kant desto bättre om man vill ha ljusa kvällar och ju närmare dess östra kant desto ljusare morgnar.

Ett övertydligt exempel: En man i Haparanda går över till Torneå klockan 19 och kommer att tycka att det är ljust i Torneå fast klockan där är 20. Om hen sedan väntar tills det mörknar säg vid klockan 22 och går tillbaka kommer han uppleva hur mörkt det är trots att klockan är bara 21 – tidszonsgränsen i Torne älv gör att det enligt klockan är "en timme ljusare" på den finländska och mörkare på den svenska sidan. Den finländska sidan är maximalt västerut medan den svenska sidan är maximalt österut i sina tidszoner.

Börja inte nästa 100-årsperiod med mörka kvällar.

Yngve Söderlund Mariehamn

Fastighetsfonder ger den privata placeraren möjlighet att dra nytta av fastighetsmarknadens stabila avkastning

Mer läsning