Byt idrottstur med marginal, slopa kaffepausen i kören

Många finlandssvenska körer har inte mötts sedan coronautbrottet i mars. Särskilt studentkörer som Brahe Djäknar och Florakören befaras tappa mycket under coronaperioden. Bilden är en arkivbild. Bild: Mikael Grönroos

Med de nya coronarestriktionerna följer också konkreta rekommendationer för att minska riskerna kring hobby, idrott och fritidsverksamhet.

I fritidsverksamheten rekommenderar sjukvårdsdistriktet HUS i Nyland alla som går från sjunde klass i grundskolan och uppåt att använda munskydd i fritidsverksamheten.

Munskydd behöver man dock inte ha inom idrott. Man behöver sträva att så långt som möjligt använda bara personlig utrustning, eller att redskap som till exempel bollar desinficeras.

Till idrotten är det också bra om man kan komma färdigt omklädd och undvika att vistas länge i omklädningsrum och andra anslutande lokaler.

Hobbygrupper borde också följa den allmänna rekommendationen om att inte vara större än 20 personer. Dessutom föreslår man att alla just nu utövar sin hobby så långt som möjligt i ännu mindre grupper som inte blandas.

När olika grupper har gymnastiksalar reserverade en viss tid, borde man också byta sin tur i idrottssalen så att man inte möter nästa grupp eller använder olika omklädningsrum. HUS rekommenderar också att de som deltar i hobbyverksamheten inte just nu stannar kvar för att städa efter sig, utan att ledare och arrangörer gör det.

Slopa blåsinstrument och kaffepauser

Körövningar hoppas man ska gå att hålla med munskydd, och inom musiken borde man just nu undvika att använda blåsinstrument, meddelar HUS.

För Henrik Lillhannus, som leder Finlands svenska sång- och musikförbund, är direktiven kring den omdebatterade sången – som sägs kunna sprida coronaviruset lätt – förvirrande. Det är inte klart om en körövning ska betraktas som en offentlig sammankomst, säger han.

– I övrigt verkar många körer vara måna om att följa alla rekommendationer och vara "bäst i klassen". Vi har, ta i trä, inte haft några kända smittfall via våra körer. Många körer har också haft paus sedan mars, och många har körsångare som är borta, säger Henrik Lillhannus.

I många fall övar kören uppdelad i två. Kaffepauser och annan samvaro har man också slopat.

Kommunerna preciserar

Efter vårens riksomfattande direktiv från regeringen kan kommunerna nu lokalt precisera en del av sina direktiv.

I Borgå önskar stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula att sjukvårdsdistriktet HUS rekommendationer ska tas i användning redan under veckoslutet, även om de ursprungligen var avsedda att träda i kraft först på måndag.

"Vi vädjar särskilt att de som nu planerar kultur- och idrottsevenemang med över 50 deltagare ska överväga att ställa in så att vi inte får nya fall av masspridning", säger Ujula på stadens webbplats.

I Lovisa meddelar staden att den del av fritidsverksamhet som har hållits i stadens skolaulor och entréhallar flyttas till slutna utrymmen för den tid coronavirusvågen är i en kritisk fas.

HBL hörde under torsdagen sig för med flera simhallar i södra Finland hur de har planerat att verkställa de nya direktiven. De flesta avvaktar ännu för att få besked från sina kommuners fritidsförvaltning.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Många vill välja ekologiskt – också hos frisören

Mer läsning