Byggstart för gasledning till Estland

Avverkningen av skog där den nya gasledningen Baltic connector ska gå fram i Västnyland börjar i februari. På estniskt vatten pågår jobbet med att röja undan minor för gasröret.

Baltic connector är naturgasledningen som ska binda samman naturgasnäten i Finland och Estland och som, om tidtabellen håller, står klar för användning 2020.

Och tidtabellen håller bra, försäkrar projektdirektör Tom Främling. När avverkningen väl är klar kommer grävarbetet för ledningen att inledas i maj eller juni.

– Vi har haft en bra dialog med markägarna där ledningen går fram. Det har funnits en viss oro, men åkrarna går att bruka precis som vanligt när rören väl är nedgrävda och markägarna får ersättning för den tid marken är obrukbar, säger Främling.

Baltic connector löper från Ingå till estniska Paldiski. På finsk mark ansluts den nya ledningen till Gasums ledning i Sjundeå, medan ledningen på estnisk mark dras från Paldiski omkring 50 kilometer österut till orten Kiili för att där anslutas till det baltiska nätet.

På den sträcka rören går på Finska vikens botten finns fortfarande minor från andra världskriget. Samma problem stötte till exempel ledningsbolaget Nord Stream 1 på då bolaget drog sina naturgasrör från Ryssland till Tyskland. Estland har redan börjar desarmera de minor som finns på estniskt vatten.

– Från vår sida börjar jobbet innan sommaren. Vi har lokaliserat tre minor på den finska sidan, säger Främling.

Öppen gasmarknad

Baltic connector är också i kontakt med Nord Stream 1 eftersom rörledningarna korsar varandra på Finska vikens botten. Baltic connector bygger sitt rör ovanom Nord Stream 1, hur det blir med Nord Stream 2 återstår enligt Främling att se.

När ledningen på Finska vikens botten väl är i användning kopplar den samman det finländska gasnätet som just nu får all sin gas från Ryssland med gasnätet i Baltikum och Mellaneuropa. Gasförbindelserna mellan Polen och Litauen förstärks med ungefär samma tidtabell, vilket ökar de finländska importalternativen ytterligare.

Tom Främling konstaterar att Baltic connector tillsammans med estniska Elering nu bygger infrastruktur, men vilka gasbolag som kommer att sälja gas i ledningen återstår att se.

– Logiken är densamma som på elmarknaden. Vi tillhandahåller ledningen, men vilket gasbolag som helst kan köpa kapacitet i den, säger Främling.

En gasledning till Estland öppnar den finländska naturgasmarknaden för konkurrens och ledningen kommer antingen att förse Baltikum med rysk gas eller Finland med gas söderifrån beroende på var gasen är billigast.

– Gaspriset kan variera mycket hela tiden så det är omöjligt att säga vilken väg gasen tar i framtiden, säger Främling.

EU-finansierat projekt

Baltic connector är ett statsbolag som grundades år 2015 för att förverkliga Finlands andel av den gasledning som byggs mellan Finland och Estland.

När gasledningen Baltic connector är färdig förenar den gasnäten i Finland och Baltikum samt gör konkurrens möjlig på gasmarknaden i Finland.

Projektet på 250 miljoner euro är till 75 procent finansierat av EU och avsikten är att det ska vara slutfört 2020.

Trädgårdsstaden har kvar sin charm

På 1950-talet gjorde den moderna trädgårdsstaden Hagalund finländsk stadsplanering världsberömd. I dag är det både gammalt och nytt boende som får bostadsköpare att vända sina blickar hitåt. 3.9.2019 - 09.17

Mer läsning