Byggbranschen varslar om tolv dagars strejk

Bild: HBL-arkiv/Leif Weckström

Om två veckor tar stora delar av byggmaterielindustrin en paus, om arbetstvisten inte löses före det. Den planerade strejken bryter ut i två omgångar: 19-24 april och 3-8 maj.

Byggförbundet beskyller arbetsgivarsidan för bristfälliga lönebud, planerade nedskärningar i söndagstilläggen, obegränsad rätt för arbetsgivaren att använda inhyrd arbetskraft och för att man i efterskott vill införa konkurrenskraftsavtalets begränsningar.

Redan nu råder övertidsförbud för att snabba på förhandlingarna. Strejken inleds vid midnatt varje strejkdag.

Arbetsgivarsidan Byggindustrin beskyller däremot facket för att kräva orimligt höga lönepåslag, närmare 3 procent per år. Den allmänna linjen ligger på 3,2 procent fördelat på två år.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46