Byggbranschen fick snöplig signal – nästan 20 procent färre bygglov

I Finland bygger man en lämplig mängd bostäder och affärslokaler, säger sakkunnig inom byggnadsbranschen. Ny statistik visar däremot att det kan uppstå brist på bostäder.

Kubikvolymen för beviljade bygglov minskade under mars-maj från året innan. Särskilt bygglov för bostadsbyggande minskade betydligt. Det visar ny statistik från Statistikcentralen.

Enligt Statistikcentralen beviljades 17,7 procent färre bygglov under mars-maj år 2018 än under motsvarande period 2017.

– Statistik är alltid statistik. Kubikvolymen berättar inte hela sanningen, men det ger en förvarning om vilket håll vi rör oss mot, säger Byggnadsförbundets ordförande Matti Harjuniemi.

Hur ser byggandet i Finland ut på det stora hela?

– Just nu är nivån på byggandet bra på alla fronter om vi jämför med de senaste 15 åren. Vi borde fortsätta bygga enligt denna nivå för att undvika att priserna på bostäder stiger.

Priset inverkar med viss fördröjning på både hyresbostäder och bostadsrätter.

– Det är direkt marknadsekonomi. Om efterfrågan är större än utbudet höjs priserna. Vi ser detsamma på landsbygdsorter där efterfrågan är mycket låg. Där har bostadspriserna sjunkit kraftigt, säger Harjuniemi.

Kubikvolymen för bygglov för affärs- och kontorsbyggnader minskade mest, med 29 procent. Också kubikvolymen för bygglov för bostadsbyggande och industri- och lagerbyggande minskade betydligt.

Kubikvolymen för bygglov för offentliga servicebyggnader ökade för sin del med 11,4 procent från året innan.

Den enskilt största minskningen handlar om höghusbyggnader, som minskat med 35,8 procent jämfört med förra året. Orsaken är att det för ett år sedan utfärdades exceptionellt många bygglov.

– Enligt mig är det viktigt att vi bygger mångsidigt. Det är många som bor i ettor eller tvåor. Därför skulle det vara viktigt att vi åtminstone behåller nivån av nybyggda höghuslägenheter, säger Harjuniemi.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00