”Bygga högt omöjliggör bygga tätt” – ministeriet ser över bestämmelserna

Bygger man högt är det svårare att bygga tätt, enligt nya byggbestämmelser– Det är illa för städerna, säger SFP:s Anders Adlercreutz. Ministeriet överväger ett förtydligande av reglerna.

Den ändring som i slutet av förra året gjordes i byggbestämmelserna hotar ställa till det för stadsplaneringsarbetet i våra städer. Enligt Anders Adlercreutz, riksdagsledamot (SFP) och arkitekt, kommer det att bli omöjligt att planera tät stadsstruktur, och bygglovsprocesserna kommer att dra ut på tiden.

− Ändringen kan till exempel betyda att man i Helsingfors inte kan bygga bostäder på en 120 meters radie från Fiskehamnens 120 meter höga tornhus. Eller att så gott som alla detaljplaner på Busholmen strider mot förordningen. För våra tillväxtcentra betyder det att planeringsarbete som strävar till att bygga en tät stadsstruktur stannar upp. Detta kan inte vara syftet med förordningen, säger Adlercreutz.

Anders Adlercreutz, SFP. Bild: HBL-arkiv/Richard Nordgren

Ministeriet: Allt är som förut

I förordningen definierar man minimiavståndet från ett bostadsrum till en intilliggande byggnad. Enligt den nya förordningen måste avståndet villkorslöst vara större än den intilliggande byggnadens höjd.

Adlercreutz gissar att nya förordningen är ett misstag i arbetet på miljöministeriet.

− I den tidigare förordningen kunde man få ett undantag från denna regel. Nu har meningen "om inte annat följer av detaljplanen" strukits efter remissrundan. Den här till synes lilla förändringen betyder att till exempel Helsingfors ambitioner att planera en tät urban stadsstruktur försvåras, säger Adlercreutz.

På miljöministeriet försäkrar chefen vid avdelningen för den byggda miljön, byggrådet Teppo Lehtinen att avsikten inte är att försvåra byggandet.

– Precis som tidigare är det detaljplanen som avgör. Det är möjligt att vi skriver om förordningen på den här punkten eftersom den tycks väcka en hel del diskussion.

Anders Adlercreutz nöjer sig inte med ett kanske.

– Förordningen som den är skriven betyder entydigt att många stadsplaner strider mot lagen. Den måste skrivas om och förtydligas.

Adlercreutz har också lämnat in ett skriftligt spörsmål i frågan till bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen (C).

BAKGRUND

Förordning 1008/2017

5 §. Fönster i bostadsutrymmen, inkvarteringslokaler och arbetsutrymmen

Avståndet mellan huvudfönstret i ett bostadsrum och motsatt byggnad på samma fastighet eller grannfastigheten ska vara minst lika långt som den motsatta byggnadens höjd beräknat från bostadsrummets golv. Framför huvudfönstret ska det dock finnas minst 8 m obebyggt område. För småhus kan avståndet på tomten eller byggnadsplatsen vara mindre, förutsatt att kraven på trivsel beaktas, dock så att kravet på en ljusvinkel på 45 grader mot rummets golv uppfylls.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00