Bygga högt i trä är ännu ingen hit – men nytt tänk syns i skolor och daghem

Gult och rött med inslag av svart och ett stramt formspråk präglar Slottsfältets flerbostadshus av arkitekten Niklas Kronberg på Schauman arkitekter. Bild: Leif Weckström

Höga bostadshus i trä är fortfarande en marginell företeelse i Finland. Föret för högt i trä är trögt, men vår kanske främsta expert på träbyggande, professor Markku Karjalainen vid Tammerfors universitet, vill ändå tro att branschen håller på att få fart. Ljusglimten är att man bygger allt fler skolor och daghem i trä.

Arkitekten Markku Karjalainen kan nästan räkna upp dem alla, vart och ett högt träbostadshus som har byggts i Finland under det senaste kvartsseklet, alltså mellan 1995 och 2020. Karjalainen har engag...