Bygg ingen kulturpark på Björnholmen

Som fembarnsmor vet jag att barn tycker om olika parker, men allra roligast har det varit att springa fritt i skogen, plocka stenar och krama träd.

I början av året gav Esbo stad en tomtreservation på Björnholmen i Esbo åt föreningen Lastenmaailma. Föreningen vill bygga en nordisk kulturpark för barn på området. Planerna är storstilade, inkluderande ett nybygge på nästan 8 000 kvadratmeter. Man räknar med 600 000 besökare per år! Planeringen är i full gång.

På Björnholmen finns det skyddade byggnader och naturen är unik. Det är viktigt att vi politiker nu noggrant studerar planerna så att det verkligen inte skapas något som vi Esbobor inte vill ha. Hela projektet ska följa Esbo stads målsättningar och det ska vara ekonomiskt, ekologiskt, kulturellt och socialt hållbart. Besökarna ska anlita kollektivtrafiken – alltså metron. Det väcker farhågor eftersom den närmaste metrostationen ligger på 1,5 kilometers avstånd. Hur gör de besökare som kommer dit med bil?

Som fembarnsmor vet jag att barn tycker om olika parker (Borgbacken, Puuhamaa, Muminvärlden med mera), men allra roligast har det varit att springa fritt i skogen, plocka stenar och krama träd. Vi ska ta vara på den unika miljön och naturen som finns på Björnholmen. Vi behöver inte hamburgarkedjor eller lakritsförsäljare där. Då vår närmiljö i dag är allt mera bebyggd behöver vi mötesplatser i naturen. Björnholmen är en grön oas i vår stad. Den ska vara tillgänglig för alla. Låt oss se till att vi får ha kvar den även i framtiden. Låt oss inte bli bländade av storslagna planer och kortsiktiga ekonomiska vinningar.

Nina af Hällström, stadsfullmäktigeledamot (SFP), Esbo

Fastighetsfonder ger den privata placeraren möjlighet att dra nytta av fastighetsmarknadens stabila avkastning

Mer läsning