Buss i oktober

Bild: Evy Nickström

Gratis kollektivtrafik för barn och unga kan göra kommunen attraktivare.