Busholmen kan få havsbad och beachvolley

I Bunkern ska det byggas bostäder och kontor men också en kommunal idrottshall och simhall. Bild: 1-Bildbeställning

Helsingforspolitikerna ska på måndag ta ställning till två byggprojekt som ger fritiden en guldkant i den nya stadsdelen Busholmen.

Havsbad enligt liknande koncept som Allas på Skatudden, vattenpark, surfsimulator, utescen, golf och beachvolley. Ute och inne. Allt detta ingår i planerna som näringslivssektionen vid Helsingfors stadsstyrelse diskuterar på måndag.

Företagen Bluet och Surf Beach Helsinki hoppas på planeringsreserveringar som möjliggör byggande inom några år. Beslutsförslaget är positivt. Tidigare har Royal Areena beviljats en planeringsreservering för badhotell och motionscenter i samma område.

Havsbadet och surfsimulatorn skulle byggas i bassängen mellan Melkökajen och Oceankajen, det vill säga ett stenkast både från den planerade stora idrottsplatsen med fotbollsplaner och konstisbana, och från passagerarterminalen i Västra hamnen.

Busholmen blir hem för 18 000 invånare och erbjuder 6 000 människor jobb. Stadsdelen breder ut sig över hundra hektar stort område och en femtedel kommer att bestå av parker.

"De slutna kvarteren och arkitekturen, affärslokalernas kaféer och restauranger samt närservicen ger Busholmen en atmosfär av innerstad. Havsmiljön, de goda trafikförbindelserna och de moderna kontorslokalerna skapar utmärkta förutsättningar för företag", enligt stadsmiljösektorn.

På tisdagens möte ska politikerna i stadsmiljönämnden fatta beslut om försäljningen av Bunkern till byggbolaget SRV. Fastighetsaffären väntas då klubbas igenom en andra gång eftersom första försöket stoppades av Helsingfors förvaltningsdomstol. SRV har för avsikt att betala staden minst 22,7 miljoner euro. I Bunkern byggs bostäder och kontor men också en kommunal idrottshall och simhall.

Men SRV har i sista stund fått konkurrens av ett nytt anbud. Helsingin Sanomat berättade i går att Bertel Ekengren som planerade Bunkern 1972, erbjudit fyra miljoner mera än SRV. Enligt HS anser stadens tjänstemän att Ekengrens erbjudande inte är trovärdigt.

Idrottsparken öppnar delvis 2019 och hela bygget är färdigt senast 2022. Stadsdelen Busholmen ska stå klart till år 2030.

Bunkern på Busholmen skulle få en simhall och motionsutrymmen, färdiga för användning 2019. Projektet brådskade eftersom grundskolan intill Bunkern också skulle använda utrymmena.

Helsingfors förvaltningsdomstol förkastade det beslut Helsingfors stadsfullmäktige fattade om projektet år 2016. Enligt fullmäktigebeslutet fick staden fullmakt att göra upp ett avtal med byggföretaget SRV om fastigheten Bunkern.

I ett besvär till förvaltningsdomstolen krävdes att avtalet mellan Helsingfors stad och SRV om rätten att bygga bostäder och affärsutrymmen i Bunkern skulle förkastas.

Helsingfors stad försvarade sig med att huvudmålsättningen med projektet var att bygga simhall och motionsutrymmen, inte att sälja byggrätten och fastigheten åt SRV, och att staden har konkurrensutsatt projektet. Men enligt förvaltningsdomstolen är projektet inte ett offentligt byggande vilket staden har ansett.

Simhallen och motionsutrymmena i Bunkern ska betjäna hela södra Helsingfors.

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning