Busholmen får vänta på sin simhall

Bunkern. I arkitektens vision hade byggnaden försetts med flera nya våningar. Bild: Arkitektbyrå B & M

Planerna på att bygga en simhall och motionsutrymmen i Bunkern på Busholmen godkänns inte av Helsingfors förvaltningsdomstol.

Tanken var att Bunkern på Busholmen skulle få en simhall och motionsutrymmen, färdiga för användning 2019. Projektet brådskade eftersom grundskolan intill Bunkern också skulle använda utrymmena.

Nu har förvaltningsdomstolen förkastat det beslut Helsingfors fullmäktige fattade om projektet år 2016. Enligt fullmäktigebeslutet fick Helsingfors stad fullmakt att göra upp ett avtal med byggföretaget SRV om fastigheten Bunkern.

Förutom simhall och motionsutrymmen skulle fastigheten ha bostäder och affärsutrymmen.

I ett besvär till förvaltningsdomstolen krävdes att avtalet mellan Helsingfors stad och SRV om rätten att bygga bostäder och affärsutrymmen i Bunkern skulle förkastas.

Helsingfors stad försvarade sig med att huvudmålsättningen med projektet var att bygga simhall och motionsutrymmen, inte att sälja byggrätten och fastigheten åt SRV, och att staden har konkurrensutsatt projektet. Men enligt förvaltningsdomstolen är projektet inte ett offentligt byggande vilket staden har ansett.

Simhallen och motionsutrymmena i Bunkern var tänkta att betjäna hela södra Helsingfors. Staden får nu söka provisoriska motionsutrymmen för grundskolan och hitta på en ny lösning för att förverkliga en simhall och motionsutrymmen i Bunkern.

Helsingfors stad kan också överklaga beslutet till högsta förvaltningsdomstolen.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03