Bunkern blir boende för 500

Stor blir större. Bunkern på Busholmen blir simhall och överst bostadshus med 500 boende. Bild: Arkitektbyrån B & M

Bunkern på Busholmen blir bara större. Planen är att bygga bostäder både i de översta och ovanpå byggnaden, och man räknar med minst boende för 500 invånare.

Bunkern är den massiva kolossen som uppfördes 1972 som ett lager för hamnfunktionerna. Hamnen har flyttat till Nordsjö, och arbetet med att bygga om utfyllnadsområdet till bostadsområde pågår. Busholmen har idag över 6 000 invånare och som färdigbyggd omkring 17 000.

Bunkern blir kvar som en relik från förr, som ett landmärke och som ett exempel på tidstypisk betongbrutalitet. Bunkern sägs vara så gediget byggd att det hade varit dumt att riva konstruktionen.

Nu ska Bunkern bli den centrala motionsanläggningen för invånarna på Busholmen och i grannskapet. Vid sidan om rum för motion får Bunkern plats för simhall, spel- och bollhallar och de idrottsliga rummen upptar omkring 40 procent av huset. De tre nedersta våningarna är avsedda för motion, den fjärde främst för teknik och ovanpå från femte våningen uppåt bygger man bostäder.

För att får rum för 300 bostäder och cirka 500 invånare räcker dock själva Bunkern inte till utan meningen är att bygga nytt ovanpå. Nybyggnaderna ska följa Bunkerns format och överst uppstår ett vindskyddat slutet kvarter där bostadshusen ringar in en öppen gård.

Nya Bunkern kommer att nå en höjd på 58 meter ovan havsytan, och det är 12 meter högre än grannhuset där Verkkokauppa verkar. Det nya Clarionhotellet i fogen mellan Busholmen och Sandviken blir 20 meter högre än Bunkern. Ursprungligen ville de norska investerarna bakom hotellet bygga nästan dubbelt upp, och snudda vid 150 meter men fick back av beslutsfattarna.

Stadsplaneringsnämnden tar ställning till planerna för Bunkern på tisdag. Planeringen utgår från att motionssalarna och simhallen färdigställs 2019. Byggbolaget SRV som genomför projektet, var det ena av två företag som kom med en offert om att bygga om Bunkern.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning