Bugg i it-system lurade domaren – dömdes för att ha läckt namnen på Axl Smiths sexpartners

Hovrätten ansåg att domaren är ansvarig för sina domar – också när it-systemet har buggar. Bild: SPT/Henri Forss

Hovrätten trodde på domarens förklaring om att allt såg korrekt ut i rättens it-system, men ansåg att det inte ändrar på det faktum att hon är ansvarig för resultatet.

Helsingfors hovrätt har dömt en 60-årig tingsdomare vid Helsingfors tingsrätt för brott mot tjänstehemlighet av oaktsamhet. Tingsdomaren läckte av misstag ut sekretessbelagda uppgifter om mediepersonligheten Axl Smiths sexpartners.

Smith dömdes i februari 2017 för bland annat olovlig observation till 1 år och 2 månaders villkorligt fängelse och över 100 000 euro i skadestånd. Smith hade videofilmat sina sexpartners utan att de visste om det och delat videorna med sina vänner.

Tingsdomaren fungerade som rättens ordförande i fallet. När domen var klar skapade hon och hennes sekreterare en offentlig version av domen, där namnen på sju av Smiths sexpartners inte var censurerade. Domaren hade själv fattat beslut om sekretessbeläggningen i början av behandlingen.

Bugg åtgärdad

I rätten bestred försvaret åtalet och ansåg att brottet var ringa. Enligt försvaret hade domaren och sekreteraren ett invant sätt att arbeta. Domaren skrev domen och sekreteraren såg till att de sekretessbelagda uppgifterna censurerades.

När domaren gick igenom domen i tingsrättens it-system såg det ut som om namnen på kvinnorna var censurerade. Hon visste inte att texten på skärmen kunde skilja sig från den slutliga pdf-versionen.

Dock hade systemet en inställning som gjorde det möjligt att censurera delar av domen samtidigt som den också var offentlig. Denna bugg har sedermera åtgärdats.

Fråntar inte ansvar

Hovrätten trodde på domarens version av händelseförloppet och ansåg att hon inte visste om buggen i systemet. Däremot ansåg rätten att det inte minskar på hennes ansvar för att den offentliga och den sekretessbelagda versionen av domen är korrekta.

I och med att misstaget orsakat psykiskt lidande hos de kvinnor som drabbades av det ansåg rätten att dådet inte kunde betraktas som lindrigt.

Rätten ansåg att det korrekta straffet i fallet var 25 dagsböter, vilket uppgår till 1 450 euro. Dessutom dömdes domaren och hennes arbetsgivare staten att tillsammans betala 1 000 euro i skadestånd till fyra av kvinnorna.

Ärendet behandlades i hovrätten som första instans, eftersom domaren jobbar i tingsrätten.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning