Budgetteater och valtaktik

Bild: Roni Rekomaa

Budgetförhandlingarna nästa vecka är redan förpostfäktningar inför valrörelsen.

Hur odramatiskt det än ser ut inför regeringens budgetförhandlingar varje år i slutet av augusti brukar de ändå sällan ske utan dramatik. De skruvas alltid till så mycket att det skapas spänning kring de på sin höjd två dagar långa armbrytningarna mellan regeringspartierna.

Det ser ut att ske också den här gången och då allting är över ser sig alla parter som segrare även om de klädsamt nog berättar att allting löstes i sällsynt god och konstruktiv anda.

Partierna börjar positionera sig inför riksdagsvalet som närmar sig med stormsteg, det hålls om mindre än åtta månader. Under hela mandatperioden har regeringen drivit en klar högerlinje och det har inte gynnat Centern, där det från fältet hörs knorr över den förda politiken.

Opinionsmätningarna talar också sitt tydliga språk och då dessutom kampen om den viktiga förstaplatsen mellan partierna just nu förefaller att utkristalliseras till en tvekamp mellan Samlingspartiet det ledande oppositionspartiet SDP så är det förståeligt att Centern börjar opponera sig.

Riksdagsgruppens sommarmöte den här veckan visade tydligt att partiet vill ha ett finger med i spelet och höjer nu också rösten inför budgetförhandlingarna nästa vecka.

Partiordförande, statsminister Juha Sipilä kritiserade främst oppositionen, men gruppordförande Antti Kaikkonen tog sikte på regeringspartnern Samlingspartiet. Han fördömde vad han kallade Samlingspartiets förslag om omfattande skattesänkningar.

Samlingspartiets ordförande, finansminister Petteri Orpo uttryckte genast förundran över Centerns utspel. Det är enligt Orpo inte fråga om någon stor skattesänkning som han och Samlingspartiet talar för.

Han betecknar Centerns agerande som en storm i ett vattenglas och säger att Samlingspartiet anser att ingen finländares inkomstskatt ska stiga nästa år: Eftersom besluten i konkurrenskraftsavtalet höjer arbetspensionsavgiften nästa år med 0,4 procent krävs en kompensering på ungefär 300 miljoner i skattelättnader för att ingens skatt ska stiga.

Det kan bli en tolkningstvist kring vad det som skrivits in i regeringsprogrammet egentligen betyder. I programmet står: "Under valperioden kommer den totala skattegraden inte att höjas, och beskattningen av arbete lindras. Beskattningen av löner höjs inte för någon."

Hur ska det tolkas? Är avsikten med skrivningen att inkomstskatten inte får stiga för någon under regeringsperioden som helhet, eller var tanken då det skrevs att skatteskruven inte får dras åt från ett år till ett annat, trots att inkomstskatten inte stiger med hela regeringsperioden som perspektiv?

För Centern är knappast summan som används för justering ett stort problem, trots ordvalen vid sommarmötet, men man vill rikta skattelindringen uttryckligen till låg- och medelinkomsttagarna. Det är ett sätt att i regeringens elfte timme och inför valet visa att man bryr sig också om dem. Det är så dags nu.

En hittills okänd faktor i budgetbygget vid nästa veckas förhandlingar är den färska ekonomiska prognos som Finansministeriet kommer med precis inför förhandlingarna. Den kan knappast skilja sig så mycket från den föregående, men riktningen är avgörande för om regeringen har mer eller mindre svängrum än man hittills har räknat med.

Om prognosen kan tolkas som ljusare än vad Finansministeriet i sitt budgetförslag har kalkylerat med ser regeringspartierna säkert en chans att få små egna positiva bomärken i budgeten. De kommer väl till pass inför upptakten till riksdagsvalet.

Om prognosen däremot ger bilden av en sämre ekonomisk framtid än förväntat kan budgetteatern på tisdag och onsdag bjuda på mer drama.

Tommy Westerlund Ledarskribent

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00