Budgetmanglingen slutade kring klara ideologiska betoningar

De ideologiska betoningarna var fortfarande vid presskonferensen tydliga mellan statsminister Sanna Marin (SDP) och Centerledaren Annika Saarikko (C). Bild: Roni Rekomaa

Efter nio dagar avslutades en budgetmangling som blev mera dramatisk än på länge.

Koltrastarna sjöng i Kronohagen och gråtrutarna gjorde sina svängar upp över Ständerhuset. Det var en riktig vårkväll och många av den som gick från Ständerhuset mot de svarta bilarna verkade lättade över att krisen var över för den här gången, några med rätt matt släpande steg.

Budgetmanglingen var över.

Den första av ministrarna som lämnade Ständerhuset var utrikesminister Pekka Haavisto (Gröna). Försvarsminister Antti Kaikkonen (C) sade att han till och med redan hade börjat städa sitt skrivbord vid ministeriet när det såg som mest kritiskt ut. Centern hade utmanat budgetramarna för de kommande åren – partiet ansåg dem vara för slappa och regeringen såg ut att falla.

Vid presskonferensen efteråt var de ideologiska betoningarna tydliga, särskilt mellan statsminister Sanna Marin (SDP) och vetenskaps- och kulturminister Annika Saarikko (Centern).

– Vi har gjort en budget som dämpar den ojämlikhet pandemin har skapat. Vi har fattat beslut som undviker besparingar bland dem som har lidit mest, sade Sanna Marin.

Centern företagsinriktad

Centerledaren Annika Saarikko hade stått mitt i den nio dagar långa kris som förde regeringen nästan till dess avgång. Hon presenterade flera plock ur budgeten som var inriktade på företag och företagsamhet.

– Det här är en budget som bromsa skuldsättningen, stödjer företag och skapar jobb, sade Annika Saarikko.

Bland hennes guldkorn i budgeten fanns en fortsatt dubbel avskrivningsrätt i företag. Också en reform av samfundsbeskattningen enligt estnisk modell såg hon som en framgång.

– Det är också en stor förändring att arbetsförvaltningen nu flyttas till kommunerna, sade Annika Saarikko.

Saarikko såg det också som positivt att budgeten stöder finländarna som väljer att föda flera barn. I samma linje såg hon också satsningar på arbetsrelaterad invandring.

Man beslutade också att hushållsavdraget höjs från 2 250 euro till 3 500 euro, vilket justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP) lyfte fram. Andelen arbetskostnader som blir berättigar till avdrag stiger också från nuvarande 40 procent till 60 procent. Hur avdraget har en sysselsättande effekt ska också utredas. Också hon såg budgeten som stimulerande för företag.

– Vi måste ge företagen den bästa möjligheten att lyckas. Det är viktigt att industrins konkurrenskraft består, sade Henriksson.

– Jag är oerhört glad att vi har hittat en gemensam väg, att vi tror på oss själva och framtiden.

Fondskatt uppges vara struken

Under budgetmanglingen ska också källskatt på allmännyttiga fonder, pensionsbolag och utländska placeringsbolag ha diskuterats. Enligt HBL:s information backade regeringen i alla fall från planen på torsdagen.

Liisa Suvikumpu, vd på föreningen Stiftelser och Fonder, ett paraply för 208 stipendiestiftelser, säger att hon är mycket lättad om regeringen faktiskt backar från skatt på allmännyttiga fonder.

– Vi har beräknat att det hade inneburit 29 miljoner euro mindre i stipendier. Ingen vet vad siffran exakt hade varit, men något i den storleksordningen.

Enligt Helsingin Sanomat ser kommunikationsminister Timo Harakka (SDP) ut att vara en av de ministrar som får offra mest i nedskärningarna i statsbudgeten. Särskilt de stora satsningarna på nya järnvägssträckor kan sannolikt ligga bland det som skurits bort.

Bland stora pågående trafikprojekt väntas arbetena på att införa eldrift på Hyvinge-Karis-Hangöbanan inte beröras av nedskärningarna. Finansieringen har i stor utsträckning redan garanterats av ett treårigt anslag som slagits fast tidigare.

- - -…

Korrigerat fredag kl. 10.40: Hushållsavdragets nya maximibelopp, finansieringen av eldrift på Hangöbanan.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Mångsidiga museiupplevelser lockar till Lahtis

Mer läsning