Budgetförslaget har godkänts – förhandlingar om klimatutsläpp drog ut på tiden

– Jag kan med glädje konstatera att regeringskvintetten har nått konsensus om den sista öppna frågan i budgetförhandlingarna, sade statsminister Sanna Marin (SDP) strax efter att förhandlingarna avslutats. Bild: Sofie Fogde/SPT

Centern och De Gröna kom till slut överrens om den omdebatterade klimatdelen i budgeten.

På den tredje dagen efter att budgetförhandlingarna inletts meddelade regeringskvintetten att regeringen kommit överens om nästa års budget.

Det var tänkt att förhandlingarna skulle pågå i högst två dagar och således avslutas under onsdagen.

– Jag kan med glädje konstatera att regeringskvintetten har nått samförstånd om den sista öppna frågan i budgetförhandlingarna, sade statsminister Sanna Marin (SDP) strax efter att förhandlingarna avslutats.

Förhandlingarna stötte dock på patrull eftersom De Gröna och Centern inte kunde komma överens om vad som utgör tillräckliga klimatåtgärder för att uppnå klimatneutralitet 2035.

Under onsdagen begravde de två partierna stridsyxan och kom till slut överens.

– Om uppgifter från klimatpanelen, ministerierna och forskning visar att de här åtgärderna inte räcker så är regeringen beredd att fatta beslut om ytterligare åtgärder, säger De Grönas ordförande Maria Ohisalo under en presskonferens.

Från Hangö till Nourgam

Regeringen har enligt det nya paketet förbundit sig till att leda Finland till klimatneutralitet senast år 2035.

Det långsiktiga målet är därmed att klimatutsläppen ska minska med totalt 11 miljoner ton, 11 miljoner ton koldioxidutsläpp motsvarar ungefär 60 000 långtradare fullastade med svart kol.

Om man sedan skulle rada upp långtradarna efter varandra skulle de skapa en linje som till sin längd motsvarar avståndet mellan Hangö och Nourgam fram och tillbaka.

Budgetunderskottet för 2022 är 6,9 miljarder euro. Detta innebär att underskottet för 2022 är ungefär 5 miljarder mindre än i statsbudgeten 2021.

Slutsumman för budgetpropositionen för år 2022 är 64,8 miljarder euro. Det är 3,3 miljarder euro mindre än vad som budgeterades för 2021.

Bland utgiftsökningarna i budgeten nämner finansminister Annika Saarikko (C) exempelvis en fossilfri vägplanering för trafiken, utan att bränsleprisen höjs.

– Nu är det dags att öppna upp samhället och få en stark ekonomisk tillväxt, säger Saarikko.

Ingen källskatt

Energistödet ökas med 453 miljoner euro under 2022. Stödet för att byta ut oljeuppvärmning mot miljövänligare alternativ höjs genom att maximibeloppet för hushållsavdraget ökas. Summan stiger från 2 250 euro till 3 500 euro. Samtidigt höjs även ersättningen från 40 procent till 60 procent.

Finlands Akademi stöds med 390,5 miljoner euro för 2022.

Regeringen har även gjort upp riktlinjer för en skattehelhet som stärker de offentliga finanserna med ungefär 100 miljoner euro. Detta görs bland annat genom att konsumtionsskatter såsom tobaksskatten höjs.

Flyktingkvoten för 2022 är enligt budgetpropositionen 1 050 personer, men regeringen förbereder sig på att höja flyktingkvoten på grund av situationen i Afghanistan.

– Jag är mycket glad över att skatterna inte höjs för arbetstagare och företag och att det inte blev någon källskatt. Det håller Finland konkurrenskraftigt, säger Anna-Maja Henriksson (SFP).

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning