Budgetförslaget äntligen godkänt – Vården och utbildningen får mera

Växer. Det mesta i Helsingfors ökar nu och i förslaget till nästa års budget och ekonomiplan finns mera pengar för social- och hälsovården och utbildning. Bild: Lehtikuva/Sami Halinen

Budgetförhandlingarna i stadsstyrelsen är över i Helsingfors. Skatterna sänks. Vänsterförbundet och SFP är nöjda med resultatet.

Anslagen för vården och utbildningen ökar. Så kan man sammanfatta förhandlingarna som avslutades på söndagen i stadshuset. För SFP var det viktigt att styra mera pengar särskilt till den svenskspråkiga hemvården. Det lyckades, enligt Björn Månsson. Också Vänsterförbundets Anna Vuorjoki är nöjd.

– Förra fullmäktigeperioden tvingades vi till nedskärningar inom social- och hälsovården. Nu får vården i stället lite mera pengar, säger hon.

Till skillnad från SFP stöder VF inte borgmästare Jan Vapaavuoris (Saml) förslag att sänka skatteandelen med en halv procentenhet.

– Men vi är inte heller emot skattesänkningar. Det går ekonomiskt bra för Helsingfors men nog kan man undra hur förnuftigt det är släppa 70 miljoner euro, vilket är vad den där skattesänkningen betyder, säger Vuorjoki.

Därmed sjunker kommunalskatten till 18 procent. Därtill slopas hundskatten.

Biträdande borgmästare Pia Pakarinen (Saml) säger att 1 300 nya dagvårdsplatser ingår i budgetförslaget. Med nu överenskomna tilläggsanslag motarbetas segregation, utslagning och tryggas det stöd som elever med specialbehov behöver.

Tilläggsanslagen som stadsstyrelsegrupperna nu godkänt motsvarar totalt 32 miljoner euro: Fostran och utbildning 3 miljoner, stadsmiljö 1 miljon, kultur och fritid 2 miljoner samt social- och hälsovården 21 miljoner.

– Så finns ytterligare 5 miljoner euro som blivit oanvända av stadsstyrelsens dispositionsmedel för i år för motarbetande av utslagning bland de unga. De öronmärks enligt ett förslag som vi lade. Social- och hälsovården samt utbildning får 2 miljoner var och kultur & fritid 1, säger Björn Månsson (SFP).

Också Sannfinländarna som länge muttrade emot Vapaavuoris budgetförslag är nöjda. Enligt ett pressmeddelande är det mesta i färska överenskommelse "i linje med partiets politik."

Till följande ska stadsfullmäktige godkänna budgetförslaget och ekonomiplanen.

FAKTA

Förhandlingarna kort

Helsingfors stadsfullmäktigegrupper har enats om nästa års budget. Därmed kommer kommunalskatten att sänkas med en halv procentenhet till 18 procent.

Helsingfors ändrade skattesatsen senast 2011, då den höjdes med en procentenhet.

Statsstyrelsen debatterar budgetförslaget i morgon och stadsfullmäktige inleder sin behandling av förslaget nästa månad.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03