Esbo: Besparingar och omfattande investeringar i skolor och daghem i stadens budgetförslag

Stadsdirektör Jukka Mäkelä har lagt fram sitt budgetförslag för 2021. Bild: HBL/Arkiv/Niklas Tallqvist

Esbo fortsätter med massiva investeringar samtidigt som skuldbördan ökar i rask takt. Investeringarna skuggas ändå av besparingar, vilket kommer fram i budgetförslaget för 2021.

Esbo stad investerar 2021 närmare 330 miljoner euro samtidigt som skulden ökar med drygt 200 miljoner euro. Bland annat ska skolor och daghem renoveras och nya byggas. Infrastrukturen vid västmetron o...