Budgeten för Kronbroarna kan sprängas – då går jätteprojektet tillbaka till fullmäktige

Så kan det se ut när spårvagnarna kör längs med Mieritzstranden på Högholmen när Kronbroarna öppnat. Bild: Helsingfors stad

I höst börjar de tre Kronbroarna byggas. Över dem kommer spårvagnar att börja gå till Degerö i framtiden. Men nu går staden ut med att budgeten för bygget kan överskridas.

Enligt Helsingfors stads uppskattning är kostnaderna för Kronbroarna högre än för fyra år sedan då beslutet om dem fattades."Den färskaste kostnadskalkylen är 350 miljoner euro för år 2015:s prisnivå....