Budgeten 2021: Coronapandemin styr ekonomin ännu nästa år

Det stora underskottet och de höga lånen är planerade och genomtänkta, säger regeringen då man presenterar nästa års budget. Bild: Markku Ulander/Lehtikuva

Avgiften för småbarnspedagogiken sjunker medan energiskatterna stiger. Statens budget för 2021 visar ett underskott på 10,8 miljarder. Nödvändigt, säger statsministern.

Coronaepidemin överskuggar så gott som allt i nästa års statsbudget. Det var beskedet från regeringen som på onsdagen presenterade nästa års budget.

– Konjunkturläget är sådant att vi behöver föra en politik som stimulerar om vi vill komma igenom krisen med så små skador som möjligt, säger statsminister Sanna Marin (SDP).

Med den motiveringen presenterar regeringen därför en budget som uppskattar inkomsterna nästa år till 53,4 miljarder euro och utgifterna till 64,2 miljarder. Det lämnar ett minus på 10,8 miljarder som finansieras med lån.

– Den skuld vi nu skapar är planenlig och tillfällig, den är till för att hjälpa oss skapa en hållbarhet på sikt, säger forsknings- och kulturminister Annika Saarikko (C).

Finansminister Matti Vanhanen (C) säger att det kommer att komma en tid då det blir dags att strama åt finanspolitiken, men den tiden är inte nu.

– Vi kommer nog att kunna stabilisera de offentliga finanserna, säger Vanhanen.

Han säger att den absolut största risken för landets exportdrivna ekonomi är den globala coronapandemin. Därför behövs nu satsningar på lång sikt.

80 000 arbetstillfällen till årtiondets slut

Med detta i åtanke har regeringen nu för avsikt att skapa ett flertal långsiktiga utvecklingsprogram. Ett program ska skapa 80 000 arbetstillfällen till årtiondets slut, ett ska stödja industrin till reformer på lång sikt och ett annat ska garantera en hållbar tillväxt, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP).

Henriksson säger att hon även är nöjd över de insatser för att garantera rättsstaten som budgeten innehåller.

– I en rättsstat är medborgarnas förtroende för ett fungerande rättssystem och rättsvård av avgörande betydelse. Därför är det nödvändigt att vi satsar på vårt rättssystem, säger Henriksson.

Regeringen hör också kommunernas nödrop. Allt som allt får kommunerna cirka 4 miljarder euro i extra anslag i höstens tilläggsbudget och i nästa års budget, säger utbildningsminister Li Andersson (VF).

För den enskilda medborgaren innehåller budgeten bland annat en höjning av tobaksskatten och alkoholskatten. Höjda skatter på uppvärmning med fossila bränslen, såsom stenkol och torv, medför även ökade kostnader.

På klimatsidan märks samtidigt en lättnad för den som har en elbil som bilförmån på jobbet. Från och med nästa år ska arbetsgivare även kunna erbjuda elcykel som skattefri förmån för arbetstagare.

För de organisationer som varit beroende av medel från Veikkaus har regeringen en glädjenyhet: De minskade anslagen från Veikkaus kompenseras fullt ut i budgeten.

Kommunerna får ännu i höst ett tilläggsanslag på 400 miljoner euro. Sjukvårdsdistrikten får 200 miljoner. Nästa år får kommunerna en tillfällig höjning av statsandelarna på 300 miljoner. En tillfällig justering av samfundsskatten ger drygt 500 miljoner extra nästa år. Utöver det ska 450 miljoner användas under en treårsperiod för att korta de vårdköer som skapats under coronaepidemin.

Tjänsterna för arbetslösa utvecklas i en mer individanpassad riktning. Arbetslösa förutsätts framöver söka ett visst antal jobb i månaden med hot om förlorat arbetsmarknadsstöd. Antalet varierar beroende på sysselsättningsläget på orten man bor på.

Beskattningen sjunker på eldrivna tjänstebilar och elcyklar som arbetsförmån blir skattefria.

Skatten på torv som energikälla skärps med 2,7 euro per megawattimme. Även skatten på bland annat stenkol och gas som värmekälla stiger. Samtidigt sjunker skatten på elenergi för industrin. Kompensationen för utgiftshandel försvinner och industrin får stöd för att övergå till elenergi.

Avgifterna för småbarnspedagogik sjunker. Regeringen reserverar 70 miljoner euro för ändamålet.

Arbetsmarknadsorganisationerna får i uppdrag att förhandla om framtiden för den så kallade pensionsslussen. Målet är att få 10 000-12 000 personer sysselsatta den vägen.

Lotteriskatten sänks som ett medel att kompensera de organisationer som riskerar bli utan pengar på grund av spelbolaget Veikkaus försämrade resultat. Regeringen bereder även en reform av lotterilagen som ska stärka Veikkaus ställning.

Beskattningen av förvärvsinkomster ändras inte. Däremot ska en höjning av skatten på tobak och alkohol inbringa cirka 100 miljoner euro mer till statskassan.

För att genomföra regeringens hybridstrategi mot coronaepidemin reserveras 4 miljarder euro. I summan ingår 1,4 miljarder euro som reserveras för coronatester nästa år.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Många vill välja ekologiskt – också hos frisören

Mer läsning