Budgeten 2019: billigare att köpa bil, dyrare för den som röker

Finansminister Petteri Orpo (Saml) presenterade på onsdagen Finansministeriets förslag till statsbudget för 2019. Foto: Ari Sundberg/SPT Bild: Ari Sundberg/SPT

Bilskatten ska sänkas för fjärde året i rad. Tobaksskatten däremot stiger. Bland annat det framgår av Finansministeriet förslag till nästa års statsbudget.

Finansministeriets förslag till nästa års budget går lös på 55,1 miljarder euro. Det är drygt en miljard mindre än slutsumman på årets budget. För att hålla landet i gång måste staten låna 1,7 miljarder. Därmed uppgår statens skuld nästa år till 109 miljarder euro.

Bland annat det framgick på onsdagen då finansminister Petteri Orpo (Saml) presenterade budgetförslaget.

Orpo säger att den sittande regeringens politik har genomgående varit att skära ner på statens utgifter för att komma ur skuldspiralen, samt att minska beskattningen på arbete. Tyngdpunkten i beskattningen ska ligga på indirekta skatter, såsom konsumtionsskatter och skatt på miljöförstörande verksamhet. Den politiken har inte förändrats, säger Orpo.

Detta till trots föreslår inte Orpo någon förhöjning av bränsleskatterna för nästa år.

– Med budgeten vill vi stödja en ökad sysselsättning och främja befolkningens möjlighet att flytta efter arbete, säger Orpo.

Därför föreslår man bland annat en höjning av avdraget för bostad på arbetsort från 250 euro till 450 euro i månaden.

Orpo säger att regeringen strävar till en budget som är beskattningsmässigt neutral.

– Man ska uppleva att man nästa år får lika mycket i handen av sin lön som man får i år, säger Orpo.

Budgetförslaget omfattar i stora drag den rambudget för de offentliga finanserna som regeringen kom överens om i april.

Finansministeriet för bilaterala förhandlingar med de övriga ministerierna om budgetförslaget den 15–16 augusti.

Regeringen behandlar budgetförslaget vid sin budgetmangling den 28–29 augusti varefter budgetpropositionen först till riksdagen för behandling.

Bland annat detta föreslår Finansministeriet

10 miljoner euro till att främja tillgodoseendet av en retroaktiv rätt för företagares familjemedlemmar att få inkomstrelaterat utkomstskydd för arbetslösa.

20 miljoner euro för att förbättra incitamenten för att ta emot arbete.

10,3 miljoner euro för att stödja aktiv jobbsökning samt för bättre service för arbetssökande.

10 miljoner euro för att främja jämlikheten i småbarnspedagogiken. Understödet ska bidra till att göra grupperna mindre och möjliggöts anställandet av extra personal i daghem i utsatta områden.

5 miljoner euro till försöket med avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar.

18 miljoner i tilläggsfinansiering för att antalet poliser ska stå kvar på den nuvarande nivån 7 200 poliser.

10 miljoner euro för att verkställa lagstiftningen om civil underrättelse.

2,5 miljoner euro i tilläggsfinansiering till Skyddspolisen för att säkerställa kärnverksamhet.

1,85 miljoner i ökat anslag till Gränsbevakningsväsendet eftersom trafiken över yttre gränsen på Helsingfors-Vanda flygplats har ökat snabbare än väntat.

30 miljoner för att höja garantipension och dagpenning som betalas ut till minimibelopp.

8 miljoner euro för att förbättra ställningen för överskuldsatta.

300 000 för justering av adoptionsbidrag till familjer som adopterar barn från utlandet

1 miljon för influensavaccination av barn i åldern 1,5–6.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03