Bubblor om mest miljönytta

I Sverige faller många ledare för bolag och organisationer in i politikers tävlan om att nå oprecisa mål.

Det är rimligt att begära mer av industrifolk än av politiker när det gäller precisa mål. Men i Sverige faller många ledare för bolag och organisationer in i politikers tävlan om att nå oprecisa...