Bryssels tystnad skapar vakuum

Det fatala fel som begås i EU är att man inte förstått vikten av att göra kommunikationen till medborgarna till prioritet nummer ett.

Den industriella revolutionen höjde en gång Englands andel av världens textilproduktion till 80 procent. Prismässigt blev textiler åtkomliga för en större andel av befolkningen och utbudet breddades trots att merparten av världens textilhantverkskunnande gick förlorat. För hushållen förvandlades textiler från inkomstkälla till utgift, detta faktum beaktas förvånansvärt sällan, men gäller fortfarande. Ständigt nya uppfinningar skapade åter och åter igen nya industriarbetsplatser. Fenomenets betydelse har osynliggjorts.

Industrialiseringen, automationen eller digitaliseringen har dock nått ett brytningsskede som vi har svårt att ta till oss. Det påstås att vårt tänkande är för linjärt för att greppa Moores exponentiella lag, där datorernas kapacitet fördubblas vartannat år (eller 18 månader). Om tio år är datorernas kapacitet sextonfaldig, arton månader senare 120-faldig. Om Moores lag håller i tre årtionden klarar dagens datorer ungefär 0,003 promille av vad de gör 2047. Om vi lyckas utveckla kvantdatorerna kommer denna jämförelse att synas obetydlig.

Populismen har framgångsrikt marknadsfört lögnen att invandringen och låglöneländerna är roten till det onda trots att de populistiska ledarna väl vet att "anden går att tvinga tillbaka i flaskan" lika lite som tiden kan vändas bakåt. Hur samhället skall ordnas i framtiden vet ingen. Kapitalismen fungerar inte då endast den intellektuella eliten, matematikerna, fysikerna, kemisterna, forskarna, astronomerna, konstnärerna, formgivarna och dataprogrammerarna med flera behövs för att tillfredsställa våra behov.

Fastän vi kan tycka att datorerna trängt sig in överallt lever vi fortfarande i vad framtiden kommer att se som den predatorstyrda åldern, då människan suveränt överträffade robotens förmåga i det mesta och människor behövdes för manuellt eller repetitivt arbete. Kina har nyligen bestämt att automatisera sitt låglönearbete. Om vi i Finland inte självständigt för utvecklingen vidare importerar vi inom kort produktionsteknologin från Kina, ifall de inte är knipsluga nog att försätta sin högteknologi med exportförbud.

Experimentet med medborgarlön i Finland följs i Bryssel med högsta prioritet. Det är inte så att man i Bryssel inte förstår dagens utmaningar, man funderar febrilt över hur de skall bemötas. Det fatala fel som begås i EU är att man inte förstått vikten av att göra kommunikationen till medborgarna till prioritet nummer ett – att förklara för medborgarna att dessa problem endast kan lösas globalt genom nationsöverskridande samarbete och att EU som institution aldrig har varit så oumbärlig som den är just nu, beaktande de omvälvningar mänskligheten står inför.

Det är Bryssels tystnad som skapar det vakuum populisterna gladeligen fyller med sina hatbudskap om falska syndabockar.

Tony Granholm Helsingfors

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00