Bruun: Professorer har betydligt större strejkrätt än tidigare

I dag håller Helsingfors universitet stängt. Det beror på att parterna inte har lyckats nå samförstånd i förhandlingarna om universitetens arbetsvillkor. Bildningsarbetsgivarna har förkastat riksförlikningsmannens medlingsbud, vilket har föranlett stor besvikelse bland löntagarna.

– Vi är mycket besvikna på Bildningsarbetsgivarnas linje. Arbetsgivarnas beslut att förkasta medlingsbudet talar om hur arbetsgivarna har tappat kontakten med personalens läge, samhällets utveckling och hela landets framgångsfaktorer. Löntagarna har kommit arbetsgivarna till mötes i många frågor. Nu står det klart att även personalen kommer att kräva mer än vad som föreslogs i medlingsbudet, konstaterade löntagarpartens huvudavtalsorganisationer Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL och Löntagarorganisationen Pardia.

Niklas Bruun är professor vid Svenska Handelshögskolan i Helsingfors, men handleder också doktorander vid Helsingfors universitet. Han kommer inte att delta i dagens demonstration klockan 11 framför Porthania, men är expert på arbetsrätt och förhandlingsfrågor och en av talarna i Gamla studenthuset klockan 15. Hanken omfattas inte av strejken.

Det är första gånger som professorer strejkar i Finland. Enligt Bruun beror det delvis på det nya avtalssystemet som infördes i samband med den stora universitetsreform som genomfördes för några år sedan.

– Det förändrade professorernas ställning ganska radikalt och gav dem också en betydligt utvidgad strejkrätt eftersom de numera är anställda som arbetstagare inte som statsanställda tjänstemän, säger Bruun.

Niklas Bruun är professor vid Svenska Handelshögskolan. Bild: SPT/Jenny Blomqvist

Universitetens personal anser att den här tvisten bekräftar avsaknaden av respekt. De tror att en strejk försnabbar de fastkärvade förhandlingarna. Bruun konstaterar att strejken har den problematiska aspekten för de anställda att den leder till besparingar för universiteten och tror att facket får fundera på alternativa åtgärder om konflikten förlängs som att till exempel bojkotta korrigeringen av tentamina.

– Det är klart att det som sker i dag är litet av ett test från arbetsgivarsidan. De kommer att följa med hur mycket folk som ställer upp på protesterna och hur mycket synlighet de får, säger Bruun.

Lönefrågan är central även i den här arbetstvisten. Arbetsgivarsidans kräver att man genomför en lönereform, medan riksförlikningsmannens kompromissförslag var att tillsätta en arbetsgrupp som skulle utarbeta lönereformen. För det fall ingen överenskommelse nås skulle löneförhöjningarna bli betydligt lägre än vad som nu överenskommits. En ganska stark morot eller piska, beror på hur man ser på saken, konstaterar Bruun.

– Det är ganska sällsynt att det är arbetsgivarparten på vår arbetsmarknad som fäller en kompromiss, som dessutom ligger på en ekonomiskt ganska anspråkslös nivå och motsvarar den så kallade allmänna linjen. Jag skulle inte bli förvånad om det inom universitetsledningarna finns intern kritik mot arbetsgivarföreningen "Sivistystyönantajats" val att förkasta medlingsbudet.

Han tror därför att förhandlingarna kommer att återupptas inom kort.

– Den här tvisten säger något om att förhandlingskulturen i det nya universitetssystemet inte riktigt har hittat sin roll ännu, säger Bruun.

Många har uttryckt oro över vårens studentskrivningar om protesterna fortsätter. Bruun kan inte uttala sig om de juridiska aspekterna som gäller gymnasiernas studentskrivningar, men enligt arbets- och näringsministeriet kan man på framställning av förlikningsmannen besluta att skjuta upp en strejk med högst två veckor, om den anses skada livsviktiga funktioner eller ett allmänt intresse i samhället.

Fakta

Strejken vid Helsingfors universitet

Universitetssektorn har saknat avtal sedan början av februari. Sedan den 16 februari har parterna försökt nå en gemensam lösning hos riksförlikningsmannen.

Helsingfors universitetspersonal samlas klockan 11 på onsdagen framför Porthania för demonstrationen ”Vi är universitetet”.

Klockan 15 vid Gamla studenthuset ordnas PopUp Strike Talks där bland annat professorerna Niklas Bruun, Jukka Kekkonen, Laura Kolbe och Teivo Teivainen samt riksdagsledamöterna Outi Alanko-Kahiluoto, Jyrki Kasvi och Pilvi Torsti ska hålla anföranden.

Trots strejken vid Helsingfors universitet på onsdag, kommer en del viktiga funktioner ändå att rulla på. Till dem hör uppgifter som behövs för vård och djurvård och för att upprätthålla it-stödet. De som ska doktorera på onsdag vid Helsingfors universitet får också göra det, eftersom disputationerna inte omfattas av strejk. Några vanliga tentamina eller föreläsningar blir det däremot inte.

En andra strejk är inplanerad den 7 mars och gäller sex universitet (Aalto-universitetet, Hanken Svenska handelshögskolan, Konstuniversitetet, Tammerfors tekniska universitet, Tammerfors universitet och Vasa universitet)

I går varslade universitetssektorns huvudavtalsorganisationer FOSU, JHL och Pardia om en tredje strejk vid sju universitet den 14 mars. Strejken hotar genomförandet av studentskrivningarna vid universitetens övningsskolor.

Universiteten har sammanlagt mer än 12 000 anställda.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03