Brus, lek och rolig teknikdystopi

Ralf Andtbackas nya dikt Potsdamer Platz bygger på promenader i Berlin. Bild: Niklas Sandström

Precis som Potsdamer Platz i Berlin har genomgått många faser genomgår Ralf Andtbackas dikt om den många faser, och även här finns det storhetsperioder, omväxlande med brus som inte alltid är så kommunikativt.

Ralf Andtbackas Potsdamer Platz är en ovanligt tjock diktsamling, på nästan 400 sidor. Undertiteln "En dikt" anger att den består av en enda lång dikt, men bokens många uppdelade språkfrag...