Brunnarna kan få slut på vatten i vår

Bild: Mostphotos

Grundvattenytorna är ovanligt låga – vid kusten upp till en meter lägre än vanligt.

Den torra perioden pågår fortfarande och grundvattenmagasinen hinner knappast fyllas på innan vintern, skriver Finlands miljöcentral i ett pressmeddelande.

– När vintern börjar uppstår just inget grundvatten alls och ytorna sjunker oftast fram tills att snön smälter, och grundvattnet är som lägst i mars-april. Vi hoppas på att ännu få regn i de områden som lider av torkan och att tjälen uppstår sent, säger hydrogeolog Mirjam Orvomaa.

Vid kusten och i landets sydvästra och mellersta delar är grundvattnet upp till 40–100 cm lägre än medelvärdet. I stora delar av landet är grundvattenytan 20–55 cm lägre än vanligt.

Miljöcentralen uppmanar dem som använder egen brunn att hålla koll på situationen. Små vattenandelslag och fastighetsägare har en större risk att bli utan vatten eftersom de oftast inte förberett sig på torkan på samma sätt som större vattentjänsteverk.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning