Brummande lastbilsköer väcker ilska på Busholmen

Den ökande hamntrafiken skapar trafikstockningar på Busholmen, där antalet boende växer så det knakar. Bild: Skärmbild på Facebook

Köande lastbilar som gick på tomgång blockerade så gott som hela Västrahamnsgatan på Busholmen på fredagsmorgonen. I framtiden ska det inte få hända, men utmaningarna i det livliga hamnområdet är stora.

Tiotals köande lastbilar med motorerna på tomgång triggade morgonirritation på Busholmen i Helsingfors på fredagen. På en video som publicerats i Facebookgruppen Jätkäsaariliike syns hur den ringlande lastbilskohorten ockuperar nästan hela Västrahamnsgatan som löper i nord-sydlig riktning mellan Gräsviken och Busholmen.

Bilister på väg till jobbet har stora svårigheter att ta sig fram, samtidigt som boende förargas av bullret och avgaserna. Trycket på Busholmstrafiken växer i takt med att fler bostäder byggs och invånarantalet ökar, samtidigt som den likaledes växande hamntrafiken måste ta sig fram.

– Vi vet faktiskt inte exakt vad just den här trafikstockningen berodde på, men det är sannolikt att många av lastbilarna på väg till färjan i Västra hamnen kommit i god tid längs Västrahamnsgatan för att undvika problem vid byggarbetsplatserna, säger Eeva Hietanen, informatör vid Helsingfors hamn.

Men det är inte första gången?

– Kombinationen av byggarbetsplatser och livlig hamntrafik skapar utmaningar för trafiken till och från Busholmen. Men i framtiden är det meningen att den tunga trafiken inte alls ska gå via Västrahamnsgatan, utan styras till Stillahavsgatan förbi Clarionhotellet och vidare till Västerleden.

När sker det?

– Målet är att den tunga trafiken ska gå längs Stillahavsgatan år 2020.

Helsingfors hamn har vuxit betydligt under de senaste åren. I dag är hamnen en av världens största passagerarhamnar – 2017 var antalet passagerare omkring 12 miljoner. Tallinntrafiken från Busholmen växer – varje gång ett fartyg angör hamnen täpper lastbilsköerna till korsningarna i Sandviken. Under 2000-talet har antalet lastbilar och släpvagnar ökat med i genomsnitt 77 procent i Helsingforshamnarna.

Läs också:

Lastbilsrallyt på Busholmen oroar – "Vi borde inte röja mer rum åt bilarna"

Busholmen – en bullrig och dyr myrstack som lockar de unga och urbana

Tallinntrafiken skapar utmaningar på Busholmen. Bild: HBL-arkiv/Leif Weckstrom

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning