Brummande lastbilsköer väcker ilska på Busholmen

Den ökande hamntrafiken skapar trafikstockningar på Busholmen, där antalet boende växer så det knakar. Bild: Skärmbild på Facebook

Köande lastbilar som gick på tomgång blockerade så gott som hela Västrahamnsgatan på Busholmen på fredagsmorgonen. I framtiden ska det inte få hända, men utmaningarna i det livliga hamnområdet är stora.

Tiotals köande lastbilar med motorerna på tomgång triggade morgonirritation på Busholmen i Helsingfors på fredagen. På en video som publicerats i Facebookgruppen Jätkäsaariliike syns hur den ringlande lastbilskohorten ockuperar nästan hela Västrahamnsgatan som löper i nord-sydlig riktning mellan Gräsviken och Busholmen.

Bilister på väg till jobbet har stora svårigheter att ta sig fram, samtidigt som boende förargas av bullret och avgaserna. Trycket på Busholmstrafiken växer i takt med att fler bostäder byggs och invånarantalet ökar, samtidigt som den likaledes växande hamntrafiken måste ta sig fram.

– Vi vet faktiskt inte exakt vad just den här trafikstockningen berodde på, men det är sannolikt att många av lastbilarna på väg till färjan i Västra hamnen kommit i god tid längs Västrahamnsgatan för att undvika problem vid byggarbetsplatserna, säger Eeva Hietanen, informatör vid Helsingfors hamn.

Men det är inte första gången?

– Kombinationen av byggarbetsplatser och livlig hamntrafik skapar utmaningar för trafiken till och från Busholmen. Men i framtiden är det meningen att den tunga trafiken inte alls ska gå via Västrahamnsgatan, utan styras till Stillahavsgatan förbi Clarionhotellet och vidare till Västerleden.

När sker det?

– Målet är att den tunga trafiken ska gå längs Stillahavsgatan år 2020.

Helsingfors hamn har vuxit betydligt under de senaste åren. I dag är hamnen en av världens största passagerarhamnar – 2017 var antalet passagerare omkring 12 miljoner. Tallinntrafiken från Busholmen växer – varje gång ett fartyg angör hamnen täpper lastbilsköerna till korsningarna i Sandviken. Under 2000-talet har antalet lastbilar och släpvagnar ökat med i genomsnitt 77 procent i Helsingforshamnarna.

Läs också:

Lastbilsrallyt på Busholmen oroar – "Vi borde inte röja mer rum åt bilarna"

Busholmen – en bullrig och dyr myrstack som lockar de unga och urbana

Tallinntrafiken skapar utmaningar på Busholmen. Bild: HBL-arkiv/Leif Weckstrom

Skapa din framtid vid Yrkeshögskolan Novia

Yrkeshögskolan Novia är en studerande- och arbetslivsnära entreprenörsmässig högskola med högklassig utbildning på fyra orter: Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad. Novia har ca 4000 studerande, och vi tog pulsen på några av dem. 19.3.2020 - 15.23

Mer läsning