Brukarrum minskar på oroligheter – men måste placeras klokt

Syftet med brukarrum är att minska drogdödlighet, nå missbrukare som annars står utanför sjukvård och övrig hjälp samt minska olägenheter som missbruket medför på allmänna platser. I den omedelbara närheten kan det ändå bli stökigare. Bild: Martti Kainulainen/Lehtikuva

Särskilda brukarrum styr bort personer med drogmissbruk från allmänna utrymmen. Det har erfarenheter från till exempel Norge visat. Men det finns också andra, enklare åtgärder som kan hjälpa. Av allt att döma dröjer det ännu länge innan Helsingfors kan få injiceringsrum.

Frågan om brukarrum har igen aktualiserats efter en knivhuggning i en toalett i centrumbiblioteket Ode i söndags. Bibliotekschefen Anna-Maria Soininvaara har sagt att den troligen har ett samband med...