Bruka skogen för största klimatnyttan

Skogen lagrar kol och fungerar som kolsänka och kompenserar för sin del en stor del av de fossila utsläppen.

Koldioxid frigörs när träd och växter förmultnar eller när virke bränns. Den här koldioxiden ingår redan i atmosfärens kolkretslopp. Nästa steg i det här naturliga kretsloppet, som sker ovanför jordytan, är att skogen suger upp koldioxiden och fungerar som kolsänka. Den stora boven i klimatdramat är den fossila koldioxid som frigörs när olja, kol och naturgas, som legat lagrad i jordskorpan i miljontals år nu grävs upp och förbränns. Den i sin tur tillför atmosfären nya mängder koldioxid.

Därför är miljöorganisationen Ferns argumentering (HBL 23.4) mot användning av skog och trä minst sagt märklig.

Faktum är att den finländska skogen i dag växer närmare 110 miljoner kubikmeter per år. Avgången är cirka 65 miljoner kubikmeter. Också då avverkningsmängderna ökar med 10-15 miljoner kubikmeter blir en fjärdedel av tillväxten kvar. Skogen lagrar kol och fungerar som kolsänka och kompenserar för sin del en stor del av de fossila utsläppen. Märkligt vore ju ifall detta biologiska faktum skulle vändas till Finlands nackdel i EU:s klimatpolitik.

Genom att bruka skogen aktivt och använda trä till att ersätta fossil energi och energikrävande byggmaterial som betong och aluminium gör skogen störst klimatnytta på längre sikt.

Anders Portin verksamhetsledare, Finska forstföreningen

”Nu sover jag gott, äntligen!”

Angelina fick dålig sömn men rogivande växter hjälpte henne. "Min livskvalitet är mycket bättre nu" säger hon. 20.9.2018 - 13.33