Bron är bra som den är

Om vi tar bort en fil kan det säkert bli stockningar och köer – vem vinner på det? Inte vi cyklister i alla fall!

Dagligen tar jag mig över Drumsö bro, oftast cyklande, ibland till fots, ibland i buss, mera sällan med bil. I mitt tycke fungerar bron väl just nu. Trottoaren med cykelbana känns bred och trygg på båda sidor och det är nästan aldrig för trångt trots en livlig trafik av cyklar, fotgängare och fiskare.

Jag ser inget behov av att bredda trottoarerna eller cykelbanorna. Möjligtvis kunde man göra en tydligare gräns mellan dessa två, kanske en liten nivåskillnad eller räfflad gränsmarkering? Men som sagt; det fungerar väl redan nu.

Däremot ser jag ingen fördel med att ta bort en körfil för bilarna och bussarna. Som det nu är löper det bra för motorfordonen, men om vi tar bort en fil kan det säkert bli stockningar och köer – vem vinner på det? Inte vi cyklister i alla fall!

Renovera gärna Drumsö bro, men behåll två filer in mot stan för bussarna och bilarna.

Kristian Thulesius cyklist och kollektivtrafikåkare, Helsingfors

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46