Bromsen på för betalparkering i Esbo

Bild: Mostphotos

Betalparkeringsförsöket i Esbo får vänta.

Tekniska nämnden återremitterade ärendet på onsdagen. Förslaget kan tas upp igen när det går att garantera att parkeringen kan betalas digitalt.

Det vara andra gången som nämnden återremitterade ärendet. Senast gjorde man det i maj.

Det är fråga om ett historiskt förslag eftersom det på allmänna områden i Esbo inte finns avgiftsbelagda parkeringsplatser. Försöket hade gällt kring 1 000 parkeringsplatser i Hagalund och Alberga.

Tim Johansson Reporter

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning