Brodern och hemmet är de röda trådarna i Jörn Donners sista text

Rafael Donner, till vänster, bodde som liten några år i Donnerska huset. Historikern Kasper Kepsu har skrivit största delen av texten i historiken över släkten Donner och dess hus. Bild: Niklas Tallqvist

Jörn Donners sista text handlar om brodern och om släktgården, Donnerska huset i Kronohagen. – Det här var det enda varaktiga i hans liv, säger sonen Rafael Donner.

Pappa och hans slott, lyder rubriken på den text Rafael Donner skrivit om sin berömde far, Jörn Donner. Texten handlar om Jörn Donners relation till Donnerska huset – fastigheten i Kronohagen dä...