Brobyggare behövs

Filmen har gått i bräschen som en brobyggare mellan den islamska och judisk-kristna världen.

Den islamska världen, främst Iran, har redan länge kunnat visa upp intressanta regissörsprofiler och ämnen som berikat världens filmkonst. Den i fjol avlidne Abbas Kiarostami, Ashgar Farhadi, just nu aktuell med The Salesman som belönades med en Oscar, Jafar Panahi och många andra. Också de har naturligtvis haft sina smärre konflikter med myndigheterna och censuren.

En intressant bekantskap på filmfestivalen i Sodankylä 1998 var Youssef Chahine (1926–2008), den egyptiska filmens grand old man som visade sig vara en stor showman och ceremonimästare. Men tillika var han en fördragsamhetens och samexistensens apostel som var en son av Alexandria med en helt speciell kosmopolitisk atmosfär där kulturer, raser och religioner kunde samsas med varandra. Chahine visade sig vara en hängiven motståndare till alla former av fanatism, både den politiska och religiösa.

Just då var Chahine aktuell med filmen Ödet – Al massir (1997). Den dök upp vid en mycket lämplig tidpunkt som inlägg i en debatt mellan västerländskt och islam som kunde vara både hätsk och saklig. Filmens huvudperson är den ryktbara arabiska filosofen Averrroës (1126–1198 som verkade i Córdoba och blev känd för sina översättningar av Aristoteles skrifter och för sina egna kommentarer till dem. Självaste Thomas av Aquino, den skolastiska filosofins stora systembyggare som ville förena Aristoteles med den kristna tron, tog intryck av Averroës även om han kritiserade honom på vissa punkter. Averroës är för övrigt avbildad bredvid Pythagoras på Rafaels fresk Skolan i Aten.

Filmen sjunger toleransens visa i en fanatisk värld men låter också huvudpersonen hamna i kläm mellan lärorna i väst och öst. Filmen går till hätsk attack mot den islamska fundamentalismen, men den inleder med ett kättarbål i Frankrike för att peka på västerlandets fundamentalistiska förflutna.

1100-talets Córdoba var länge en smältdegel för fredlig samexistens mellan kristna, muslimer och judar. Men även Averroës får uppleva hur klimatet förändras och att hans böcker bränns. Ingenting kan ändå hindra det kritiska förnuftets och de fria tankarnas flykt. Filosofens böcker kopieras och sprids i hemlighet till närliggande och fjärran länder.

Dagens islamiska filmutbud domineras av fina och lågmälda i samtiden förankrade vardagsskildringar. Mer tunnsått är det med intressanta historiska exkursioner som överskrider gränser och bygger broar i likhet med Ödet.

Hans Sundström Reporter, filmkritiker

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning